English

updated: 06.04.2016

DOCTORATE PROGRAMMES

Doctorate (Third Cycle) Degree Programmes

THE GRADUATE SCHOOL(INSTITUTE) of SOCIAL SCIENCES

  Programmes for Bachelor's Degree Holders

  Programmes for Master's Degree Holders

THE GRADUATE SCHOOL (INSTITUTE) OF NATURAL and APPLIED SCIENCES

  Programmes for Bachelor's Degree Holders

  Programmes for Master's Degree Holders

THE GRADUATE SCHOOL(INSTITUTE) of HEALTH SCIENCES

  Programmes for Bachelor's Degree Holders

  Programmes for Master's Degree Holders

MASTER'S DEGREE PROGRAMMES

Master's (Second Cycle) Degree Programmes

THE GRADUATE SCHOOL(INSTITUTE) of SOCIAL SCIENCES

  Programmes Without Thesis

  Programmes With Thesis

THE GRADUATE SCHOOL (INSTITUTE) OF NATURAL and APPLIED SCIENCES

  Programmes Without Thesis

  Programmes With Thesis

THE GRADUATE SCHOOL(INSTITUTE) of HEALTH SCIENCES

  Programmes Without Thesis

  Programmes With Thesis

FACULTIES

(Bachelor's (First Cycle) Degree Programmes)

EDUCATION

ARTS and SCIENCES

FINE ARTS

LAW

ENGINEERING

ARCHITECTURE and DESIGN

ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES

COMMUNICATION

DENTISTRY

HEALTH SCIENCES

FACULTY OF SPORTS SCIENCE

VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES

FACULTY OF MEDICINE

SCHOOL OF APPLIED SCIENCES

SCHOOL OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION

(Associate's (Short Cycle) Degree Programmes)

ANADOLU BIL VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION

ANADOLU BIL VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION (Distance Education)

VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF JUSTICE

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES

EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.