English

12150 BUSINESS MANAGEMENT for BUSINESS MANAGER(in English) - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

DEPARTMENT (PROGRAMME) ACADEMIC STAFF
Head of Department :
Assist. Prof. Dr. NURGÜN KOMŞUOĞLU YILMAZ


E-mail :

Ext. : 68040
CV :

ECTS & ERASMUS Coordinator :
Assist. Prof. Dr. BEKİR EMRE KURTULMUŞ


E-mail :

Ext. : 68053
CV :

Assist. Prof. Dr. NURGÜN KOMŞUOĞLU YILMAZ

E-mail :
Ext. : 68040
CV :

DEPARTMENT (PROGRAMME) TEACHING STAFF

Prof. Dr. AKIN MARŞAP

E-mail :
Ext. : 68093
CV :

Assist. Prof. Dr. BİLGE ÇAĞATAY

E-mail :
Ext. : 68092
CV :

Assist. Prof. Dr. BURCU AYDIN KÜÇÜK

E-mail :
Ext. : 68030
CV :

Assist. Prof. Dr. BURÇİN KAPLAN

E-mail :
Ext. : 68033
CV :

Assist. Prof. Dr. CİHAN TINAZTEPE

E-mail :
Ext. : 68042
CV :

Assist. Prof. Dr. ESİN NESRİN CAN

E-mail :
Ext. : 68055
CV :

Assist. Prof. Dr. İBRAHİM MERT

E-mail :
Ext. :
CV :

Assist. Prof. Dr. KAĞAN OKATAN

E-mail :
Ext. : 68074
CV :

Assist. Prof. Dr. MURAT UNANOĞLU

E-mail :
Ext. :
CV :

Assist. Prof. Dr. MUSTAFA ÖZYEŞİL

E-mail :
Ext. : 15107
CV :

Assist. Prof. Dr. MÜGE İRFANOĞLU

E-mail :
Ext. : 25504
CV :

Assist. Prof. Dr. NURGÜN KOMŞUOĞLU YILMAZ

E-mail :
Ext. : 68040
CV :

Assist. Prof. Dr. ÖZGÜL UYAN

E-mail :
Ext. : 68095
CV :

Assist. Prof. Dr. TARANA AZIMOVA

E-mail :
Ext. : 68043
CV :

Assist. Prof. Dr. UĞUR ŞENER

E-mail :
Ext. : 68046
CV :

Assist. Prof. Dr. VEDAT ULUSOY

E-mail :
Ext. :
CV :

Instructor ISMAEL Y.A. ABUJARAD

E-mail :
Ext. : 68064
CV :

Instructor REZA JAFARIKANDVAN

E-mail :
Ext. : 68100
CV :
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.