English
GLOSSARY FOR IAU-ETIS
 In the headings    In the headings & explanations
   
                                

1- 10 Results in between
 • Alana Özgü/Mesleki Yetkinlik: Alana Özgü/Mesleki Yetkinlik
 • Anahtar Yetkinlikler: Modern bilgi toplumunda gelismesi gereken becerilerin toplamidir.(temel ve yeni temel beceriler). Avrupa Komisyonu sekiz adet anahtar yetkinlik tanimlamistir.

  1-) Anadilde iletisim
  2-) Yabanci dillerde iletisim
  3-) Matematik, fen ve teknoloji yetkinlikleri
  4-) Sayisal yetkinlik
  5-) Ogrenmeyi ogrenme
  6-) Kisilerarasi, kulturlerarasi ve toplumsal yet
  7-) Girisimcilik
  8-) Kulturel ifade
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
 • Beceri: Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilme yeteneğidir. EQF-LLL kapsamında beceriler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.
 • Bilgi: Verilerin öğrenme yoluyla özümsenmesidir. Herhangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. EQF-LLL kapsamında “bilgi” kuramsal ve/veya olgusal (uygulamalı) olarak tanımlanmaktadır.
 • Birim : Birim, bir yeterliliğin parçasıdır. Yeterliliğin değerlendirilebilecek, geçerlilik verilecek ve belgelendirilecek en küçük parçası olabilir. Bir birim tek bir yeterliliğe özel olabileceği gibi, birden fazla yeterlilik içerisinde de bulunabilir. Bir krediyi oluşturan bilgi, beceri ve yetkinlikler, kişilerin kazanımlarının değerlendirilmesine ve bu kazanımlara geçerlilik verilmesine temel teşkil eder. Kazanımların değerlendirilmesinin sonunda birimler geçerlik kazanır. Bu sonuçlar yeterliliğin gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 • Düzey Tanımlayıcıları: Belirli bir düzeydeki öğrenme kazanımlarının diğer bir düzeye ait öğrenme kazanımlarından zorluk ve gelişmişlik dereceleri açısından farklılığını ortaya koyan seviyeye ait açıklamalardır.
 • Öğrenme Çıktıları: Bir öğrenme süreci tamamlandığında, öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir. Öğrenme kazanımları/çıktıları; bilgi, beceri ve yetkinlik açısından tanımlanır.
 • Önceki Öğrenmenin Tanınması:: Bir kisinin ister formel isterse yaygin veya informel yolla edinilmis olsun ogrenme kazanimlarini belirli bir standarda gore tanima surecidir.
 • Program: Bir dersi verebilmek için bir yeterlilik veya birimde tanımlı bilgilerin toplamıdır.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.