English
12220 PRIVATE LAW - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

DEPARTMENT (PROGRAMME) ACADEMIC STAFF
Head of Department :
Prof. Dr. AHMET NİZAMETTİN AKTAY


E-mail :

Ext. : 23401
CV :

ECTS & ERASMUS Coordinator :


E-mail :

Ext. :
CV :

Prof. Dr. ÖMER ADİL ATASOY

E-mail :
Ext. : 23421
CV :

DEPARTMENT (PROGRAMME) TEACHING STAFF

Prof. Dr. AHMET NİZAMETTİN AKTAY

E-mail :
Ext. : 23401
CV :

Prof. Dr. HALUK NAMİ NOMER

E-mail :
Ext. :
CV :

Prof. Dr. HASAN PULAŞLI

E-mail :
Ext. :
CV :

Prof. Dr. İSMAİL YILMAZ ASLAN

E-mail :
Ext. :
CV :

Prof. Dr. ÖMER ADİL ATASOY

E-mail :
Ext. : 23421
CV :

Assoc. Prof. (Ph.D.) ALİ HAKAN EVİK

E-mail :
Ext. : 23408
CV :

Assoc. Prof. (Ph.D.) EBRU CEYLAN

E-mail :
Ext. : 23405
CV :

Assist. Prof. Dr. BUSE AKSARAY

E-mail :
Ext. : 23419
CV :

Assist. Prof. Dr. NURİ ERDEM

E-mail :
Ext. : 23420
CV :

Assist. Prof. Dr. PAKİZE EZGİ AKBULUT

E-mail :
Ext. : 23415
CV :
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.