English

updated: 17.05.2019

 

Throughout our educational journey, started from 1994, we have invested our experience into higher educational initiations which culminated by the establishment of Istanbul Aydin University. Together with distinguished members of the board of trustees and advisors, we have been providing our students who are preparing for the future of the country.

 

The Board Of Trustees and The Advisory Board

Doç. Dr. Mustafa AYDIN (President)
Dr. H.Fatih AYDIN (Vice President)
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ (Rector)
Barones BLACKSTONE
Dr. David CUTHELL
Süleyman DİNÇ
Selçuk DEMİRALP
Mehmet DURMAZ
Prof.Dr. Atilla ERTAN
S.Sevgi GÜMÜŞTEKİN
Engin GÜNER
Muharrem KEÇELİ
Doç. Dr. İlker Murat Ar
M.Vural KOÇ
C.Tanıl KÜÇÜK
Istemihan TALAY
(E.) Org. N.Yılmaz TİMUR
Yılmaz ULUSOY
Metin YURDAGÜL


RECTORATE

RECTORATE
Rector : Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
Vice Rector : Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN
Vice Rector : Prof. Dr. Hasan USLU
Faculty of Arts and Sciences : Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ
Faculty of Economics and Adm.Sciences : Prof. Dr. Celal Nazım İREM
Faculty of Engineering : Prof. Dr. Hüseyin Erol AKATA
Faculty of Architecture & Design : Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL
Faculty Of Fine Arts : Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR
Faculty of Communication : Prof. Dr. Hülya YENĞİN
Faculty of Law : Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Faculty of Education : Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR
Faculty of Dentistry : Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
Faculty of Health : Prof. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
INSTITUTE
Ins. of Pure and Applied Sciences : Prof. Dr. Haydar ÖZPINAR
Institute of Social Sciences : Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU
Institute of Health Sciences : Prof. Dr. Aslı BAYSAL
HIGH SCHOOL
School of Foreign Languages : Yrd.Doç.Dr. Muhammed NACAR (V.)
HIGHER EDUCATION
Anadolu Bil Voc. Higher School : Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI
Faculty of Justice : Prof. Dr. Ömer Adil ATASOY
Anadolu Bil Voc. Higher School : Prof. Dr. Anıl ÖZGÜÇ

SENATE

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ Rector & Chair of the Senate
Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Vice Rector
Prof. Dr. Hasan USLU
Vice Rector
Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
Faculty of Dentistry
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR Faculty of Education
Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ
Faculty of Arts and Sciences
Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR
Faculty of Fine Arts
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Faculty of Law
Prof. Dr. Celal Nazım İREM Faculty of Economics and Adm.Sciences
Prof. Dr. Hülya YENĞİN
Faculty of Communication
Prof. Dr. Hüseyin Erol AKATA
Faculty of Engineering
Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL
Faculty of Architecture & Design
Prof. Dr. Mehmet GÜRTEKİN
Faculty of Health
Prof. Dr. Haydar ÖZPINAR
Institute of Pure and Applied Sciences
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU
Institute of Social Sciences

Prof. Dr. Aslı BAYSAL

Institute of Health Sciences
Yrd.Doç. Dr. Muhammed NACAR School of Foreign Languages
Prof. Dr. Şölen GÜNAL
Faculty of Dentistry
Prof. Dr. Fatma Zerrin GÜNAL
Selected Member, Faculty of Education
Prof. Dr. Kazım YETİŞ
Faculty of Arts and Sciences
Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR
Faculty of Fine Arts
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Faculty of Law

Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Selected Member, Faculty of Engineering
Prof. Dr. Ayşe Bilge IŞIK
Faculty of Architecture & Design
Prof. Dr. A.Metin GER
Health Vocational Higher School
H. Fehmi BÜYÜKBAYRAM
Secretary General (Reporter of the Senate)

EXECUTIVE BOARD

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ Rector / President
Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN Vice Rector and Member Selected by the University Senate
Prof. Dr. Hasan USLU
Vice Rector and Member Selected by the University Senate


Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR Faculty of Education
Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ
Faculty of Arts and Sciences
Prof. Dr. Mehmet Reşat BAŞAR Faculty of Fine Arts (Acting)
Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY
Faculty of Law (Acting)
Prof. Dr. Celal Nazım İREM Faculty of Economics and Administrative Sciences
Prof. Dr. Hülya YENĞİN
Faculty of Communication
Prof. Dr. Hüseyin Erol AKATA
Faculty of Engineering and Architecture
Prof. Dr. Turhan Nejat ARAL
Faculty of Architecture & Design
Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
Faculty of Dentistry
Prof. Dr. Selami GÖZENÇ
Member Selected by the University Senate
Prof. Dr. Nurbay GÜLTEKİN
Member Selected by the University Senate
Prof. Dr. A.Metin GER
Member Selected by the University Senate
H. Fehmi BÜYÜKBAYRAM
Secretary General (Reporter of the Executive Board)

RESEARCH CENTERS

Disaster Training Application and Research Center (AFAM)

Ataturk’s Principles and History Of The Turkish Revolution Application and Research Center
National Security and Strategy Research and Application Center (USAM)
Energy Politics and Markets Application and Research Center (EPPAM)
Lifelong Learning Education Center
Social Research Application and Research Center (TARMER)
Turkish Studies Research Application and Research Center (TAM)
Distance Learning Application and Research Center
Oral Health Application and Research Center (ADSM)
Middle East and Caucasus Studies Application and Research Center
Aydın (TÖMER) Turkish Language Teaching Application and Research Center
Disability Studies Application and Research Center
Children’s Education Application and Research Center
Afrika Application and Research Center (AFRİKAM)
Occidental Studies Application and Research Center
Tevekkül Karman Global Peace and Democracy Application and Research Center
Educational Science and Technologies Center
Advanced Studies Application and Research Center
Personnel Documentation and Professional Testing Center
Educational Science, Technology and Mathematics Center
Environmental Health Application and Research Center
Career Development Center
Health Services Policy Application and Research Center
Healthcare Application and Research Center
Higher Education Research Center
Astronomy
Chinese Studies
Defense Industry and Technologies
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.