English

updated: 20.12.2016

THE ECTS CREDIT ALLOCATION FOR THE QUALIFICATIONS & STUDY PROGRAMMMES

The ECTS credit allocation based on student workload needed, in order to achieve expected learning outcomes of the study programmes leading to qualifications offered by Istanbul Aydın University at all levels of higher education, have been defined as shown in the table below. This is also in compliance with those specified in the Turkish (National) Qualifications Framework for Higher Education (NQF-HETR), that also complies with those of the Overarching Qualification Framework for European Higher Education Area (QF-EHEA).

 

TOTAL ECTS CREDITS AND STUDENT WORKLOAD ALLOCATION FOR THE STUDY PROGRAMS AT IAU*
NQF-HETR LEVELS DURATION
(Year)
TOTAL ECTS CREDITS
(Year x 60 ECTS)
TOTAL STUDENT WORKLOAD (Hour)
(1 ECTS= 25.5 hours for all programs except dentistry and 27 hours for dentistry)

8. LEVEL
(THIRD CYCLE/DOCTORATE) DEGREE PROGRAMS

  • Doctorate Programs for Master's Degree Holders
  • Doctorate Programs for Bachelor's Degree Holders

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

180

 

 

240

 

 

 

4.590

 

 

6.120

7. LEVEL
(SECOND CYCLE/MASTER'S) DEGREE PROGRAMS:

  • Master's Programs without thesis
  • Master's Programs with thesis

 

 

1,5

 

2

 

 

90

 

120

 

 

2.290

 

3.060

7. LEVEL
(Long first cycle degree equivalent to  a master's degree)

DENTISTRY

5 300 8100
6. LEVEL
(FIRST CYCLE, BACHELOR'S) DEGREE PROGRAMS (except dentistry)
4 240 6.120
5. LEVEL
(SHORT CYCLE, ASSOCIATE'S) DEGREE PROGRAMS
2 120 3.060

* An academic year is calculated based on 60 ECTS and 1.530 hours of workload for all programs except dentistry and 1620 hours of workload for dentistry.

THE ECTS CREDIT ALLOCATION FOR THE COURSE UNITS

The ECTS credit allocation based on the student workload needed in order to achieve expected learning outcomes of the course units and other educational components such as compulsory and elective course modules, defined based on the same approach given above, complies with the standards as laid out in the ECTS Users’ Guide, published by the European Commission. These are specified clearly for all study programmes and their educational components in the relevant sections of the Information on Degree Programmes and Course Descriptions. The system is explained in the relevant section of our IAU's Education and Examination Regulations


FURTHER INFORMATION

For further information about ECTS Credit implementation within Istanbul Aydın University, Please contact the institutional ECTS co-ordinator:

Prof. Dr. Nurbay GÜLTEKİN

E-Mail : [email protected]

Tel: +90 212 425 61 60  Ext: 1002

CONVERSION OF GRADES TO ECTS GRADES

 

CONVERTION OF LOCAL GRADES IN DIFFERENT SCALES  TO ECTS GRADES USED AT IAU
Scale 4.00 Scale 100 IAU ECTS
4,00 3,51 100 90 AA A
3,50 3,01 89 85 BA B
3,00 2,51 84 80 BB B
2,50 2,01 79 75 CB C
2,00 1,51 74 70 CC C
1,50 1,01 69 60 DC D
1,00 0,51 59 50 DD E
0,50 0,01 49 40 FD FX
0,00 0,00 39 0 FF F

 

Please see table for convertion of frequently used grades in Europe and their ECTS Grade Equivalencies used at our university.

CONVERSION OF ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY'S GRADES TO ECTS GRADES

 

---IAU Grades---

---ECTS Grades---

AA

A

BA

BB

B

CB

CC

C
DC D
DD E
FD FX
FF F

CONVERSION OF ECTS GRADES TO ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY'S GRADES

 

---ECTS Grades---

---IAU Grades---

A

AA

B

BA

C

CB

D

DC
E DD
FX FD
F FF
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.