English

70011 MEDICINE (ENGLISH) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

DEPARTMENT (PROGRAMME) ACADEMIC STAFF

ECTS & ERASMUS Coordinator :
Prof. Dr. NEDRET ALTIOK


E-mail :

Ext. : 52153
CV :

Prof. Dr. HAKKI DALÇIK

E-mail :
Ext. : 52503
CV :

Prof. Dr. NEDRET ALTIOK

E-mail :
Ext. : 52153
CV :

Assoc. Prof. (Ph.D.) TURAN ONUR BAYAZIT

E-mail :
Ext. : 52054
CV :

Assist. Prof. Dr. GÜLŞAH AKGÜL

E-mail :
Ext. :
CV :

Assist. Prof. Dr. MUZAFFER BEYZA OZANSOY

E-mail :
Ext. :
CV :

Assist. Prof. Dr. ÖZER AKGÜL

E-mail :
Ext. : 57106
CV :

Assist. Prof. Dr. RAMIN HASHEMIHESAR

E-mail :
Ext. : 52204
CV :

Assist. Prof. Dr. SAMET UÇAK

E-mail :
Ext. : 56012
CV :

DEPARTMENT (PROGRAMME) TEACHING STAFF

Prof. Dr. AYŞE CANAN YAZICI GÜVERCİN

E-mail :
Ext. : 52853
CV :

Prof. Dr. HAKKI DALÇIK

E-mail :
Ext. : 52503
CV :

Prof. Dr. MARGÖRİT RİTA KRESPİ ÜLGEN

E-mail :
Ext. :
CV :

Prof. Dr. OSMAN ATA UYSAL

E-mail :
Ext. : 28704
CV :

Assoc. Prof. (Ph.D.) TURAN ONUR BAYAZIT

E-mail :
Ext. : 52054
CV :

Assist. Prof. Dr. ALPER FİDAN

E-mail :
Ext. : 42254
CV :

Assist. Prof. Dr. ESRA MENFAATLI

E-mail :
Ext. :
CV :

Assist. Prof. Dr. MURAT AKSU

E-mail :
Ext. : 52153
CV :

Assist. Prof. Dr. MUZAFFER BEYZA OZANSOY

E-mail :
Ext. :
CV :

Assist. Prof. Dr. RAMIN HASHEMIHESAR

E-mail :
Ext. : 52204
CV :

Assist. Prof. Dr. SAMET UÇAK

E-mail :
Ext. : 56012
CV :

Assist. Prof. Dr. ZELİHA KARADENİZ

E-mail :
Ext. : 50402
CV :

Instructor GÜLÜMSER BOZKURT

E-mail :
Ext. :
CV :

Instructor MUSTAFA GÜNEŞ

E-mail :
Ext. :
CV :

Instructor SÜHEYLA KORKMAZ

E-mail :
Ext. :
CV :
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.