English

10231 FASHION DESIGN -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II000.00
3 ENTREPRENEURSHIP000.00
4 ENGLISH-I000.00
5 ENGLISH-II000.00
6 WEAVING TECHNOLOGY000.00
7 KNITTING TECHNOLOGY000.00
8 PRINTING TECHNOLOGY000.00
9 CONFECTION TECHNOLOGY-I2240.00
10 CONFECTION TECHNOLOGY-II4480.00
11 SEWING METHODS000.00
12 BASIC SEWING TECHNIQUES000.00
13 FASHION DESING3360.00
14 FASHION TECHNOLOGY55100.00
15 BASIC ART DESING4480.00
16 BASIC ART EDUCATION55100.00
17 FASHION DESING IN INFORMATION TECHNOLOGY4480.00
18 BASIC DESIGN IN COMPUTER3360.00
19 GENERAL TEXTILE TECHNOLOGY000.00
20 FASHION DRAWING55100.00
21 PRINTING CONSTRUCTION000.00
22 PRESENTATION55100.00
23 WEAVING CONSTRUCTION000.00
24 KNITTING CONSTRUCTION000.00
25 CLOTHING CONSTRUCTION4480.00
26 ACCESSORIES DESING-I3360.00
27 ACCESSORIES DESIGN-II55100.00
28 MODEL APPLICATION TECHNIQUES55100.00
29 HISTORY OF COSTUME000.00
30 DRAPING3360.00
31 COMPUTERIZED TEXTILE DESING000.00
32 MOLDING TECHNIQUES ON COMPUTER4480.00
33 COMPUTERIZED FASHION DESIGN 4480.00
34 PROJECT DEVELOPMENT 55100.00
35 PROFESSIONAL ENGLISH-I000.00
36 PROFESSIONAL ENGLISH-II000.00
37 TURKISH LANGUAGE-I000.00
38 TURKISH LANGUAGE-II000.00
39 WORK PLACEMENT-I4480.00
40 WORK PLACEMENT-II4480.00
41 WORK PLACEMENT-III4480.00
Related number of course units / 4121--
Level of contribution85--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 IMAGE EDITING TECHNIQUES3360.00
2 MODEL GENERETION TECHNIQUES2240.00
3 MOLD DEVOLOPING TECHNIQUES2240.00
4 CREATIVE SURFACE TECHNIQUES 55100.00
5 FASHION INSTALLATION ART MANAGEMENT 4480.00
6 TEXTILE DESIGN FINISHES 4480.00
7 FASHION ILLUSTRATION 4480.00
8 INDIVIDUAL COSTUME DESIGN 55100.00
9 MODA PAZARLAMA000.00
Related number of course units / 98--
Level of contribution29--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.