English

10231-FASHION DESIGN-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10488 MTS121 CONFECTION TECHNOLOGY-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
10491 MTS125 BASIC SEWING TECHNIQUES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
10492 MTS127 FASHION TECHNOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
10494 MTS129 BASIC ART EDUCATION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
53833 MTS137 FASHION DRAWING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
53832 MTS135 GENERAL TEXTILE TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
53831 MTS133 BASIC DESIGN IN COMPUTER Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10537 MTS116 PRINTING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10528 MTS112 WEAVING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10527 MTS126 FASHION DESING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
10512 MTS124 SEWING METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10538 MTS128 BASIC ART DESING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10526 MTS122 CONFECTION TECHNOLOGY-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
10536 MTS114 KNITTING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10522 MTS132 FASHION DESING IN INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11552 MTS211 PRINTING CONSTRUCTION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11557 MTS213 WEAVING CONSTRUCTION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11565 MTS215 KNITTING CONSTRUCTION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11758 MTS221 CLOTHING CONSTRUCTION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11759 MTS227 HISTORY OF COSTUME Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11760 MTS241 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11566 MTS223 ACCESSORIES DESING-I Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
11757 MTS231 COMPUTERIZED TEXTILE DESING Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
11761 MTS225 MODEL APPLICATION TECHNIQUES Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17950 MTS238 PROJECT DEVELOPMENT Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
11604 MTS224 ACCESSORIES DESIGN-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11643 MTS228 DRAPING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11603 MTS212 PRESENTATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11685 MTS232 MOLDING TECHNIQUES ON COMPUTER Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11687 MTS234 COMPUTERIZED FASHION DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11688 MTS242 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.