English

10231 FASHION DESIGN -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
Aim
1TO RAISE YOUNG PEOPLE CHANGING THE THOUGHT TO MODEL WITH STANDARTS
2TO GAIN SKILL ON THE ART FASHION DESIGN TO THE YOUNG GENARATIOIN IN THE DİRECTION OF THE NEEDS OF THE INDUSTRY
3TO GAIN SKILL FOR THE PRODUCT DEVELOPMENT IN THE DIRECTION OF EDUCATION AND RESEARCH IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL AREAS
4TO RAISE YOUNG PEOPLE WHO CONVERT THE THEORIC KNOWLEDGE TO PRACTISE IN THE SECTOR ACADEMIC AND ESTETICS
5TO RAISE YOUNG PEOPLE WHO WATCH THE LAST TRENDS, EQUIPPED WITH INFORMATIC AND COMPUTER ON THE FASHION DESIGN
6TO RAISE YOUNG PEOPLE WHO CAN BE LEADER WITH THE INNOVATIVE AND ORIGINAL DESIGNS, HIGH SELF CONFIDENT, CREATE DIFFERENT AWARENESS IN THEIR COMPANY
Objectives
1TO BE A BRAND FOR THE FASHION DESIGN EDUCATION AS PREFERRED EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL
2TO RAISE STUDENT WHO HAVE CABABILITY ON THE BASIC ART AND DESIGN
3TO HAVE BASIC INFORMATION ABOUT BASIC TEXTILE TECHNOLOGY
4TO FOLLOW THE ACADEMIC AND TECHNOLOGIC INNOVATIONS INFUSE TO THE STUDENTS ENDLESS LIFE TEACHING PHILOSOPHY
5TO RAISE GRADUATED PEOPLE DIRECTING THEM ACCORDING TO THEIR ABILITY AND DEVELOP THEMSELVES AND CAN GIVE A DIRECTION TO THEIR CAREERS
6TO RAISE PEOPLE WHO CAN PRACTICE THEIR PROFESSIONAL ABILITY DURING THEIR CAREEER ON THE PRODUCTION PROCESSS
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.