English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FASHION DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FASHION DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MTS121KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ-I
CONFECTION TECHNOLOGY-I
Z122.03.03Konfeksiyon Sektörünün genel durumu, üretim aşamaları ve yöntemleri görsel araçlar desteğinde verilir. Konfeksiyon Sektörünün üretim yöntemi ve tarzı güncel sayısal değerler ve örneklerle verilir. Temel kalıp – beden ilişkisi, ölçü sistemleri, temel etek kalıbı çıkartılır, Minyatürü uygulanır.In this course, students are taught the following subjects: General situation of confection sector, stages, methods and style of production with current numeric data and examples, relationship between basic pattern and body, measurement systems, preparation of basic dress pattern, miniature applications of this basic pattern by minimizing it proportionally and stitching it on an onionskin.
MTS125TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ
BASIC SEWING TECHNIQUES
Z122.03.03Giyimin temelini oluşturan teyel, baskı, kenar temizleme, ilik açma, düğme dikme çeşitlerinin tanıtılmakta ve uygulama tekniklerinin öğretilmektedir.Tacking, printing, edge cleaning, buttonhole, button sewing varieties
MTS127MODA TEKNOLOJİSİ
FASHION TECHNOLOGY
Z122.04.03Kumaş tipleri, üretim tipleri, renk efektleri, modaya bağlı değişimler trendler doğrultusunda araştırılır. Renk malzeme ilişkisi, ölçü oranının önemi, model hareketlerini inceleyerek ölçü alma ve yerleştirerek silüete model giydirme ve imalatta kullanılan teknik çizim yöntemleri verilir.Fabric types, production types, color effects, due to changes in fashion trends are analyzed.
MTS129TEMEL SANAT EĞİTİMİ
BASIC ART EDUCATION
Z122.03.03Görsel sanatlar,sanatçının kendini ifade ediş biçimiyle paralel,insanlığın gelişme ve konforundaki başarılarına ilişkindir.Bu nedenle,sanat eğitimindeki insanların gelişimi konusunda çalışmalar yapılır.Sanat,tarihsel anlayışı estetik kaygı ile birleştirerek teknik ve uygulamalarla desteklenmiş temel eğitimi içermektedir.Introduction to basic art education, factors that increase creativity in children. Point-line, light-dark, concepts related to light-shadow, associations of composition and form, general concepts about colour and texture. The place and importance of texture in visual arts, concepts related to structure and perspective. Applied studies.
MTS133BİLGİSAYARDA TEMEL TASARIM
BASIC DESIGN IN COMPUTER
Z122.03.03Moda ve Tekstil sektörünün görsel, moda ve grafik tasarım ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları Adobe Photoshop programının yardımı ile oluşturulur.The works that meet the visual, fashion and graphic design needs of the fashion and textile sector are created with the help of Adobe Photoshop program.
MTS135GENEL TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
GENERAL TEXTILE TECHNOLOGY
Z202.03.02Tekstilde kullanılan doğal ve yapay liflerin tarihsel, geleneksel ve endüstriyel gelişimi, sınıflandırılması ve kullanım alanlarına göre iplik elde etme teknikleri sonunda yüzey oluşturma yöntemleri içerir.Classification of textile fibers, yarn production methods and surfacess creation methods in textile.
MTS137MODA RESMİ
FASHION DRAWING
Z122.03.03Giyim çeşitlerine göre (etek, pantolon, ceket, manto, mont, kaban vb.) ölçü ve oranları dikkate alınarak tüm detayları modelistin uygulayabileceği şekilde teknik çizimleri moda resmi olarak uygulanır.According to the type of clothing (skirt, trousers, jacket, mantle, coat, coat-coat, etc.) taking into account the dimensions and proportions of all the details of the modelist can apply the technical drawings are applied as a fashion picture.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MTS112DOKUMA TEKNOLOJİSİ
WEAVING TECHNOLOGY
Z202.02.02Dokuma hazırlık işlemlerini ve makinelerini öğrenme, atkı atma sistemlerini ve dokuma makinelerinin genel özelliklerini öğrenmek.Weaving preparatory process and the machines to learn, learn the common features of weaving machines and weft disposal systems.
MTS114ÖRME TEKNOLOJİSİ
KNITTING TECHNOLOGY
Z202.02.02Atkılı örme teknolojisini, temel atkılı örme kumaş yapılarını, örme kumaş hatalarını ve atkılı örme makinelerini kapsar.The objective of this course is to present significance of knitting in Turkish textile sector. Accordingly, the differences among basic knitting techniques and the difference between weft and warp knitting, knitting machines and their properties, designing techniques in weft knitting and knitting techniques (e.g. horizontal knitting, cross knitting etc.) are taught during the semester.
MTS116BASKI TEKNOLOJİSİ
PRINTING TECHNOLOGY
Z202.02.02Tekstil ürününe baskı yolu ile uygulanacak desenin, kurgu özellikleri, değişmeden “raport” ve “renk ayırımı” işlemlerinin çözüm ve basılma aşamaları anlatılır.Baskı makinaları,uygulama yöntemleri,kumaş çeşidine göre boya kullanımı hakkında donanım kazanır.Textile product pattern to be applied by printing, editing features, unchanged, "rapport" and "color separation" process solution and stages of pres ıs explained.Press machines, application methods, according to the type of fabric paint on the use of hardware wins.
MTS122KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ-II
CONFECTION TECHNOLOGY-II
Z122.03.03Konfeksiyon sektörünün genel durumu, üretim aşamaları ve yöntemleri görsel araçlar desteğiyle verilir. Konfeksiyon sektörünün üretim yöntemi ve tarzı güncel sayısal değerler ve örneklerle verilir. Temel beden kalıbı çizimi ve uygulamalar, teknik çalışmalar ve model uygulamalı elbise çalışmaları yapılır.In this course, students are taught various pattern applications such as pants, blouse, skirt, dress on basic patterns via computer. Cost of a piece of cloth, machines and secondary materials used in ready - made clothing technology sector and their characteristics, labels and label technology, analysis of quality from the beginning of production, and model application techniques are also parts of the content of this course.
MTS124DİKİM YÖNTEMLERİ
SEWING METHODS
Z202.02.02Çeşitli teknik dikim çalışmaları yapılarak, model uygulamalı elbise dikimi yapılır.Ability of variety of dress sewing.
MTS126MODA TASARIMI
FASHION DESING
Z122.03.03Tema bulmak, tasarım panosu hazırlamak, koleksiyon hazırlamak, koleksiyonu bitmiş ürün haline getirip sergi veya defile ile sunmakFind a theme, prepare design panel, prepare collection, put the collection into end product and present with exhibition or fashion show
MTS128TEMEL SANAT TASARIMI
BASIC ART DESING
Z202.02.02Görsel sanatlar,sanatçının kendini ifade ediş biçimiyle paralel,insanlığın gelişme ve konforundaki başarılarına ilişkindir.Bu nedenle,sanat eğitimindeki insanların gelişimi konusunda çalışmalar yapılır.Sanat,tarihsel anlayışı estetik kaygı ile birleştirerek teknik ve uygulamalarla desteklenmiş temel eğitimi içermektedir.Visual arts, the artist's self-expression in parallel with the decrease form of humanity, progress and success in the comfort of ilişkindir.Bu Therefore, the art education of people in the development yapılır.Sanat studies, historical understanding of aesthetic combined with technical and applications supported basic education includes.
MTS132BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDE MODA TASARIM
FASHION DESING IN INFORMATION TECHNOLOGY
Z021.02.02Bilişim Teknolojisinde Moda Tasarımda Adobe Illustrator CS6 da yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki pratik ve uygulamalı bilgileri Moda sektöründe kullanabilme becerisini elde eder. Bu program ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeni trendlere uygun tasarımlar gerçekleştirir.The basis structure of textile art(woven, knit, edition, clothing) pattern design, technical drawings and brand planning that is necessary for the sector, institutional identity, presentation purpose works are composed with the help of the sector-focused programmes such as Corel Draw and Adobe Illustrator in computer.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MTS211BASKI KONSTRÜKSÜYONU
PRINTING CONSTRUCTION
Z122.03.03Baskılı tekstil malzemesinin tekniği ile uygulama aşamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitim ile edinilecek bilgi ve becerilerle baskının her alanında bilgi edinilip uygulayıcı ve geliştirici olunacaktır.In this course, following issues are introduced: processes of preparation of designs used in printing textile materials, to film* these designs (to insert the design on a special piece of cloth by means of light) and preparation of pattern; production of ready designs by press machines.
MTS213DOKUMA KONSTRÜKSÜYONU
WEAVING CONSTRUCTION
Z122.03.03Temel dokuma bilgisi ve desenlendirme teknikleri Dokumanın teknikleri ve teknolojisi Dokuma kumaş tasarımı ve uygulaması Dokuma kumaşların analizleri Dokuma kumaş üretim hesaplamalarıKnowledge of basic weaving and patternning technics. Weaving technologies. To design and production woven fabrics.
MTS215ÖRME KONSTRÜKSÜYONU
KNITTING CONSTRUCTION
Z122.03.03Örme kumaş üretim yöntemleri, örmecilikte kullanılan makineler, desenlendirme teknikleri, el örme makinelerinde örme kumaş uygulamaları ve örme kumaş analizini kapsar.To learn technique to create knitted fabrics, knit’s technical drawing, to recognize the fabrics and to produce knitting fabrics at hand knitting machines.
MTS221GİYSİ KONSTRÜKSÜYONU
CLOTHING CONSTRUCTION
Z122.03.03Tasarımı yapılan koleksiyondan seçilen bir ürünün üretimi yapılırken, çok çeşitli malzeme ve yardımcı malzeme, çeşitli tekstil ürünleri kullanılır. Her çeşit giyside yaratıcılık, orijinallik ve moda öncülüğü denemeleri, estetik ön planda tutularak ürüne özellik kazandırılır. Üretim sırasında dikiş tekniğinin kalitesinin üzerinde durularak çalışılır.The aim of this course is to teach students how to use variety of essential and secondary materials and textile while producing a product from a designed collection. In every type of production, the issues of aesthetics, originality, pioneering in fashion as well as quality of sewing technique in the production process is considered.
MTS223AKSESUAR TASARIMI-I
ACCESSORIES DESING-I
Z122.02.03Aksesuar olarak tanımlanan objelerin,tarihsel gielişimine paralel olarak günümüzdeki işlevsel amaçlarına uygun tasarlanarak uygulama tekniklerinin öğretilmesi ve uygulatılmasıAims used as a complementary accessory clothes in the historical process point out, until the present parallel change in fashion, design, drawing techniques and applications.
MTS225MODEL UYGULAMA TEKNİKLERİ
MODEL APPLICATION TECHNIQUES
Z122.02.03Tema bulmak, tasarım panosu hazırlamak, koleksiyon hazırlamak, koleksiyonu bitmiş ürün haline getirip sergi veya defile ile sunmakThis course includes preparation of a cloth collection by students with its technical drawings and fabric samples according to a theme decided in accordance with trends; production of the collection by doing design application; presentation studies of the collection.
MTS227KOSTÜM TARİHİ
HISTORY OF COSTUME
Z202.02.02Başlangıçtan günümüze kadar geçen süreç içerisinde örtünme ihtiyacı ile başlayan kostümün, sahne kostümüne etkisi, geçiş serüveni ve dönem değişimleri ve gelişimleri incelenir.Impact of costume which was invented with the need to cover on stage costume throught the time, adventure of change, periodic changes and developments will be examined.
MTS231BİLGİSAYARDA TEKSTİL TASARIMI
COMPUTERIZED TEXTILE DESING
Z122.02.03Nedgraphics Fashion Stüdyo programlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitim ile edinilecek bilgi ve becerilerle ağırlıklı olarak baskı, dokuma, örme modülleri kullanılarak tasarımları hakkında bilgi edinilip uygulayıcı ve geliştirici olunacaktır.In this course, by considering the basic textiles and fabrics, colour effects, types of cloth, types of production, planning of production, analysis of capacity, designs are composed and application of them with various fabric textiles on miniature worktables; complex fabric designs and applications on computer and evaluation of them.
MTS241MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MTS219GÖRSEL DÜZENLEME TEKNİKLERİ
IMAGE EDITING TECHNIQUES
S122.03.03Görsel mağazacılık, vitrin tasarımının ve görsellerin marka imajına yönelik etkisi/önemi, görsel düzenlemenin perakende pazarlamadaki önemi, mağaza içi düzenleme teknikleri, vitrin tasarımını ve görüntü almayı kapsar.Visual merchandising covers the effect/importance of window design and visuals on brand image, the importance of visual arrangement in retail marketing, in-store arrangement techniques, window design and image taking.
MTS229MODEL ÜRETME TEKNİKLERİ
MODEL GENERETION TECHNIQUES
S122.03.03Tema bulmak, tasarım panosu hazırlamak, koleksiyon hazırlamak, koleksiyonu bitmiş ürün haline getirerek sunmakFind the theme, the design board to prepare the collection, prepare to present the collection to make it into the finished product
MTS233KALIP GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
MOLD DEVOLOPING TECHNIQUES
S122.03.03Kalıp geliştirme tekniklerini, manken üzerinden çıkartılan kalıbın kağıda aktarılması ya da ana kalıp üzerinden model uygulamayı, drape çalışmalarını ve modelin dikimini kapsamaktadır.Mold development techniques, models, extracted out of the mold transfer paper, drape work, dress planting
MTS261YARATICI YÜZEY TEKNİKLERİ
CREATIVE SURFACE TECHNIQUES
S122.03.03Tekstil yüzeyi tasarlama teknikleri (dokuma, örme, baskı, işleme, kumaş manipülasyonu vb.) ile ilgili projeye yönelik tanıma araştırma ve uygulamalar. Lif sanatının tanımı örnekleri ile inceleme çalışmaları.Tekstil yüzeyi tasarlama teknikleri (dokuma, örme, baskı, işleme, kumaş manipülasyonu vb.) ile ilgili projeye yönelik tanıma araştırma ve uygulamalar. Lif sanatının tanımı örnekleri ile inceleme çalışmaları.
MTS275MODA PAZARLAMA
MODA PAZARLAMA
S122.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MTS212PREZANTASYON
PRESENTATION
Z202.02.02Prezentasyonun uygulamalar ve sanatsal tasarım ile kurgulayarak sunumu.In order to reflect underwear and wears produced from various textile products, indoors products and accessories appropriately, this course introduces advanced presentation issues explaining how to be knowledgeable, social, and communicative, and to have positive-point of view.
MTS224AKSESUAR TASARIMI-II
ACCESSORIES DESIGN-II
Z122.03.03Aksesuar olarak tanımlanan objelerin,tarihsel gielişimine paralel olarak seçilen proje konusu ile eşleştirilmesi,günümüzdeki işlevsel amaçlarına uygun tasarlanarak uygulama tekniklerinin öğretilmesi ve uygulatılması.Accessories, defined as objects, historical gielişimine in parallel with the matching of the selected project, designed for the purposes of the present functional application and enforcement of teaching techniques.
MTS228DRAPAJ
DRAPING
Z122.03.03Drapajın Tanımı, Drapaj Yönteminin Giyimdeki Yeri ve Önemi, Drapaj Çalışmayı Gerektiren Durumlar, Drapaj Çalışmada Kullanılan Malzeme ve Araç Gereçler, Drapaj Çalışmasında Ön Hazırlık İşlemleri Manken Ve Malzemeleri Kullanıma Hazırlama İşlemleri , Drapaj Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar, Temel Etek Drapajı Çalışma İşlemleri, Temel Etek Drapajını Kalıba Dönüştürme , Asimetrik Etek Drapajı , Asimetrik Etek Drapajını Kalıba Dönüştürme, Temel Beden Drapajı , Temel Beden Drapajını Kalıba Dönüştürme, Bluz Drapajı, Bluz Drapajını Kalıba Dönüştürme, Elbise Drapajı, Elbise Drapajını Kalıba Dönüştürmeyi kapsar.Definition of drapaj , Role and Importance of Drapaj Method in clothing, Required situations in studying the Drapaj , Materials, and the tools used in the study Drapaj Materials, Process Model and Preliminary Study Drapaj Priming Materials Transactions, Drapaj Operating Considerations, Basic Skirt Drapajı Operating Procedures, Basic Skirt Drapaj Conversion mold, Asymmetrical Skirt Drapaj, Asymmetrical Skirt Drapaj mold Conversion, Basic Physical Drapajı, Basic Physical Drapajını mold Conversion, Drapajı Blouse, Blouse Drapajını mold Conversion, Dress Drapajı, Clothes Drapaj mold conversion.
MTS232BİLGİSAYARDA KALIP TEKNİKLERİ
MOLDING TECHNIQUES ON COMPUTER
Z122.03.03Bilgisayar ortamında temel kalıp çalışmaları ve temel kalıp üzerine model uygulamaları yapılır. Serileme ve pastal uygulamaları gerçekleştirilir.In this course, the following topics are studied: analysis of all products containing historical fashion trends, developments of art and fine arts, patterns of textile products through models.
MTS234BİLGİSAYARDA MODA TASARIMI
COMPUTERIZED FASHION DESIGN
Z122.03.03Bilgisayarda Moda Tasarım konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki pratik ve uygulamalı bilgileri Moda sektöründe kullanabilme becerisi elde eder.definitions of nedgrafics' icons for artistic and thecnical drawings and to be used ıcons with maximum productive.
MTS238PROJE GELİŞTİRME
PROJECT DEVELOPMENT
Z223.04.04Moda Tasarım öğrencisinin belirlenen tema üzerinde araştırma yaparak tasarım sürecine geçebilmesi tasarıma uygun olabilecek malzeme temini ve aksesuar seçebilmesi, tasarımın kalıplarının çıkartılması ve uygulanması, temaya uygun hazırlanan tasarımların koleksiyon oluşumu ve sahne ayırımlarının gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması ile koleksiyonun tamamlanması amaçlanmaktadır.The aim of the course is to realize the design process researching on the determined concept by fashion Design student ,to supply the necessary materials suitable for the design,and select the accessories ,to make the pattern of the design and to apply it,to create the collection of ready design which is suitable for concept and to diverse and result the stages and to complete the collection
MTS242PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MTS262MODA ENSTALASYON SANAT YÖNETİMİ
FASHION INSTALLATION ART MANAGEMENT
S122.03.03Enstalasyonun önemi ve etkisi vurgulanacak Müzeler sanat galerileri tanıtılacak ve sanat akımları ile modanın bağlantısı sadece bakma değil görmenin de önemi vurgulanacakImportance and impact of the visual installation Introduction of art galleries and museums Relation of art movements and fashion,, Teaching the importance of not only looking but seeing
MTS264TEKSTİL YÜZEYLERİ TASARIMI
TEXTILE DESIGN FINISHES
S122.03.03Tekstil yüzeylerini tanıyarak, aksesuar ve giysi tasarımı çalışmaları yapmak. Malzeme seçimleri ve tasarım eskizi dosyası hazırlamak. Tasarımların uygulanması.To make design knowing the textile surface and designing the accessory and clothing . Selecting the materials and oreparing the sketching files .Applying the designs
MTS272MODA ILLUSTRASYONU
FASHION ILLUSTRATION
S122.03.03Belirlenen temalar doğrultusunda kolleksiyon ve moda illustrasyon dosyası hazırlama ve sunum.In accordance with the specified collection of themes and fashion illustration file preparation and presentation.
MTS274BİREYSEL KOSTÜM TASARIMI
INDIVIDUAL COSTUME DESIGN
S122.03.03Elbise tasarlanarak, dikiminde kullanılan cep, bedenden çıkan yaka,iki parçalı kol yırtmacı, astarlama ,montaj, ütüleme ve kontrol teknik çalışmalarını kapsarJacket designed and used for planting cell, the body of the collar, two-piece sleeve slit, coating, assembly, press and control covers technical studies
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.