English

07030 VISUAL COMMUNICATION DESIGN -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II000.00
3 INFORMATION TECHNOLOGY-I2240.00
4 INFORMATION TECHNOLOGY-II2240.00
5 INTRODUCTION TO ECONOMICS000.00
6 ENTREPRENEURSHIP3360.00
7 INTRODUCTION TO DESIGN55100.00
8 INTRODUCTION TO ART EDUCATION4480.00
9 ART HISTORY55100.00
10 INRODUCTION TO VISUAL COMMUNICATION4480.00
11 INTRODUCTION TO COMPUTER BASED GRAPHIC DESIGN3360.00
12 COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN PRACTICES3360.00
13 COMPUTER AIDED WRITING DESIGN000.00
14 DIGITAL PHOTOGRAPHY4480.00
15 SEMIOTICS55100.00
16 ANIMATED IMAGE55100.00
17 WEB DESIGN 000.00
18 APPLIED DIJITAL DESIGN 55100.00
19 DESKTOP PUBLISHING000.00
20 3D DESIGN55100.00
21 OYUNLAŞTIRMA VE ETKİLEŞİMLİ TASARIM000.00
22 COMMUNICATION DESIGN AND ETHICS55100.00
23 BASIC PRINCIPLES OF LAW000.00
24 COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS2240.00
25 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES3360.00
26 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION1120.00
27 COMMUNICATION AND PHILISOPHY000.00
28 MEDIA LITERACY55100.00
29 SOCİAL PSYCHOLOGY1120.00
30 COMMUNİCATİON THEORİES4480.00
31 HISTORY OF COMMUNICATION3360.00
32 POLITICAL COMMUNICATION4480.00
33 RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION000.00
34 WORK HEALTH AND SAFETY000.00
35 GRADUATION PROJECT55100.00
36 ENGLISH-I000.00
37 ENGLISH-II000.00
38 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES000.00
39 TURKISH LANGUAGE-I000.00
40 TURKISH LANGUAGE-II000.00
41 WORK PLACEMENT I000.00
42 WORK PLACEMENT-II000.00
43 WORK PLACEMENT III000.00
Related number of course units / 4324--
Level of contribution88--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PACKAGE DESIGN55100.00
2 DIGITAL ANIMATION55100.00
3 DIGITAL AESTETHIC000.00
4 APPLIED VISUAL COMMUNICATION DESIGN 55100.00
5 COMPUTER BASED VIDEO EDITING000.00
6 VISUAL EFFECT DESIGN1120.00
7 REKLAM TASARIMI ANALİZİ55100.00
8 DIGITAL GAME DESIGN55100.00
9 DIGITAL ILLUSTRATION000.00
10 PROJECT DEVELOPMENT, INNOVATION AND DESIGN55100.00
11 PORTFOLIO DESIGN1120.00
12 VISUALIZATION AND CREATIVE INQUIRY IN DESIGN55100.00
13 COMMUNICATION, VISUAL IDENTITY AND THE CITY1120.00
14 PERCEPTION IN VISUAL COMMUNICATION3360.00
15 ADVANCED ANIMATION55100.00
16 APPLIED VISUAL COMMUNICATION DESIGN 55100.00
17 BRAND DESİGN AND IMAGE55100.00
18 ENGLISH FOR MEDIA1120.00
19 VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION4480.00
20 DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES3360.00
Related number of course units / 2017--
Level of contribution64--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PHOTOJOURNALISM55100.00
2 ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH1120.00
3 ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION55100.00
4 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING3360.00
5 SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION55100.00
6 SOCIAL MEDIA RESEARCH3360.00
Related number of course units / 66--
Level of contribution22--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 WOMEN AND EXERCISE000.00
2 ESPORTS ECONOMICS000.00
3 SPEAKING TECHNIQUES3360.00
4 CYBER SECURITY000.00
5 PEER GUIDANCE000.00
6 RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING000.00
7 EDUCATION WITH COMPUTER GAMES000.00
8 MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION000.00
9 INSTRUCTIONAL DESIGN000.00
10 APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY000.00
11 MODERNISATION AND THE ARTS1120.00
12 DESIGN FOR EVERYBODY2240.00
13 HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)000.00
14 CONSUMER LAW000.00
15 KARİYER PLANLAMA000.00
16 FİNANCİAL LİTERACY000.00
17 EUROPEAN PALACE GARDENZ000.00
18 TECHNOLOGY ADDICTION4480.00
19 SOCIOLOGY000.00
20 CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES000.00
Related number of course units / 204--
Level of contribution10--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.