English

07030-VISUAL COMMUNICATION DESIGN-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8824 ILF131 SOCIOLOGY OF COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8823 ILF111 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10274 PSR193 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10314 GRS121 INRODUCTION TO VISUAL COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63037 GRS126 INTRODUCTION TO DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
63038 GRS124 INTRODUCTION TO ART EDUCATION Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9946 HUK161 BASIC PRINCIPLES OF LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8828 ILF132 COMMUNICATION AND PHILISOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
61809 ILF231 HISTORY OF COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10278 EKO297 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10317 GRS221 INTRODUCTION TO COMPUTER BASED GRAPHIC DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
8835 ILF235 RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
8834 ILF213 MEDIA LITERACY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
62983 HUK221 COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
68638 GRS228 DIGITAL PHOTOGRAPHY Compulsory 1 + 1 2.0 5.0
8837 ILF232 POLITICAL COMMUNICATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10319 GRS224 COMPUTER AIDED WRITING DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
61811 ILF226 COMMUNİCATİON THEORİES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
61824 ILF222 SOCİAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10318 GRS222 COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN PRACTICES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
63057 GRS379 WEB DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
63062 GRS381 DESKTOP PUBLISHING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
63066 GRS383 3D DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
63075 GRS378 ANIMATED IMAGE Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10324 GRS326 PACKAGE DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
63076 GRS380 APPLIED DIJITAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
61817 ILF404 WORK HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
63085 GRS423 CORPORATE IDENTITY DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8884 ILF411 GRADUATION PROJECT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
63096 GRS476 COMMUNICATION DESIGN AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.