English

01060 TURKISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I4480.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
3 INFORMATION TECHNOLOGY000.00
4 INTRODUCTION TO EDUCATION 4480.00
5 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY3360.00
6 EDUCATIONAL PHILOSOPHY4480.00
7 EDUCATIONAL SOCIOLOGY3360.00
8 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES1120.00
9 CLASSROOM MANAGEMENT1120.00
10 HISTORY OF TURKISH EDUCATION55100.00
11 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS1120.00
12 RESEARCH METHODS IN EDUCATION1120.00
13 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS1120.00
14 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION55100.00
15 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT000.00
16 MEASUREMENT AND EVALUATION1120.00
17 GUIDANCE IN SCHOOLS4480.00
18 SPECIAL EDUCATION AND INCLUSION3360.00
19 TEACHING PRACTICE-I1120.00
20 TEACHING PRACTICE-II4480.00
21 FOREIGN LANGUAGE-I4480.00
22 FOREIGN LANGUAGE-II1120.00
23 OTTOMAN TURKISH-I55100.00
24 LITERARY INFORMATIONS AND THEORIES-I4480.00
25 LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES-II55100.00
26 OTTOMAN TURKISH-II4480.00
27 TURKISH GRAMMAR-I4480.00
28 TURKISH GRAMMAR-II4480.00
29 BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE TRAINING3360.00
30 OLD TURKISH LITERATURE I55100.00
31 OLD TURKISH LITERATURE II3360.00
32 TURKISH GRAMMAR III3360.00
33 TURKISH GRAMMAR IV1120.00
34 NEW TURKISH LITERATURE I55100.00
35 NEW TURKISH LITERATURE II55100.00
36 TURKISH FOLK LITERATURE II3360.00
37 TURKISH FOLK LITERATURE-I3360.00
38 TURKISH LEARNING AND TEACHING APPROACHES2240.00
39 CHILDREN’S LITERATURE3360.00
40 TURKISH LESSON CURRICULUM3360.00
41 LISTENING EDUCATION1120.00
42 SPEAKING EDUCATION4480.00
43 READING EDUCATION55100.00
44 WRITING EDUCATION3360.00
45 LINGUISTICS1120.00
46 TEXTLINGUISTICS55100.00
47 TEACHING GRAMMAR000.00
48 THEATER AND DRAMA PRACTICES55100.00
49 WORLD LITERATURE3360.00
50 TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE4480.00
51 TÜRK DİLİ-I000.00
52 TURKISH LANGUAGE-I​I 000.00
Related number of course units / 5247--
Level of contribution148--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 FIRST READING AND WRITING TEACHING2240.00
2 HISTORY OF TURKISH TEACHING1120.00
3 MEDIA LITERACY3360.00
4 WORD TEACHİNG2240.00
5 MATERIAL DESIGN IN TURKISH LANGUAGE TEACHING55100.00
6 TEACHING TURKISH TO BILINGUAL TURKISH CHILDREN4480.00
7 VOCAL TRAINING AND DICTION000.00
8 DISCOURSE ANALYSIS2240.00
9 TURKISH COURSEBOOK EVALUATION4480.00
10 CRITICAL READING4480.00
Related number of course units / 109--
Level of contribution27--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MICRO TEACHING1120.00
2  MUSEUM EDUCATION55100.00
3 OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS4480.00
4 DRAMA IN EDUCATION000.00
5 ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING000.00
6 CHARACTER AND VALUES EDUCATION3360.00
7 PROJECT PREPARATION IN EDUCATION1120.00
8 OPEN AND DISTANCE LEARNING4480.00
9 COMPARATIVE EDUCATION1120.00
10 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION000.00
11 EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION4480.00
12 CULTURAL HISTORY4480.00
13 HOW DO MANKIND LEARN?000.00
14 PERSONAL DEVELOPMENT AND LIFE SKILLS000.00
15 ADVANCED RESEARCH METHODS000.00
16 CHILD PSYCHOLOGY000.00
Related number of course units / 169--
Level of contribution27--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION1120.00
2 HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION000.00
3 CULTURE AND LANGUAGE55100.00
4 ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH1120.00
5 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE000.00
6 TURKISH SIGNAL LANGUAGE3360.00
7 NUTRITION AND HEALTH000.00
8 CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT2240.00
9 TURKISH ART HISTORY55100.00
Related number of course units / 96--
Level of contribution17--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.