English

01060-TURKISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88738 BIL130 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54060 EGF109 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10125 TRO121 OTTOMAN TURKISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54103 TRO129 LITERARY INFORMATIONS AND THEORIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54098 TRO133 TURKISH GRAMMAR-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89025 TUR103 TÜRK DİLİ-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53997 EGF107 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54099 TRO130 LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54100 TRO132 OTTOMAN TURKISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54101 TRO134 TURKISH GRAMMAR-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54102 TRO136 BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE TRAINING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
89243 TUR104 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54084 EGF112 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65797 EGF223 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65934 TRO201 OLD TURKISH LITERATURE I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65933 TRO203 TURKISH GRAMMAR III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65932 TRO205 NEW TURKISH LITERATURE I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10138 TRO213 TURKISH FOLK LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65931 TRO221 TURKISH LEARNING AND TEACHING APPROACHES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65930 TRO223 CHILDREN’S LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65796 EGF209 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65905 EGF211 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66025 TRO202 OLD TURKISH LITERATURE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66024 TRO204 TURKISH GRAMMAR IV Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66023 TRO206 NEW TURKISH LITERATURE II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66022 TRO208 TURKISH FOLK LITERATURE II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66021 TRO228 TURKISH LESSON CURRICULUM Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65971 EGF210 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
76314 EGF317 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76353 TRO321 LISTENING EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
76354 TRO323 READING EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
76355 TRO325 LINGUISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76295 EGF319 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76296 EGF321 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76616 TRO322 SPEAKING EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
76617 TRO324 WRITING EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
76618 TRO326 TEXTLINGUISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81398 EGF414 SPECIAL EDUCATION AND INCLUSION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81426 EGF415 TEACHING PRACTICE-I Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
81494 TRO423 TEACHING GRAMMAR Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81495 TRO425 THEATER AND DRAMA PRACTICES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81432 EGF407 GUIDANCE IN SCHOOLS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81433 EGF416 TEACHING PRACTICE-II Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
81500 TRO430 WORLD LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
81501 TRO436 TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.