English

01060-TURKISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54098 TRO133 TURKISH GRAMMAR-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54103 TRO129 LITERARY INFORMATIONS AND THEORIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54060 EGF109 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10125 TRO121 OTTOMAN TURKISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54069 BIL113 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54099 TRO130 LITERARY KNOWLEDGE AND THEORIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54100 TRO132 OTTOMAN TURKISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54101 TRO134 TURKISH GRAMMAR-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54005 EGF116 EDUCATION SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54102 TRO136 BASIC CONCEPTS OF LANGUAGE TRAINING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54064 EGF110 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
13055 TRO219 ELECTIVE-I: TURKISH LITERATURE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12550 BIL109 COMPUTER-I Compulsory 2 + 3 4.0 4.0
9921 EGF201 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9948 EGF204 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10138 TRO213 TURKISH FOLK LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10137 TRO215 OLD TURKISH LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10136 TRO217 MODERN TURKISH LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10135 TRO211 TURKISH LANGUAGE-III : KNOWLEDGE VOCABULARY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12551 BIL112 COMPUTER-II Compulsory 2 + 3 4.0 4.0
10139 TRO212 TURKISH LANGUAGE KNOWLEDGE-IV: SENTENCE KNOWLEDGE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9975 EGF206 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10140 TRO210 GENERAL LINGUISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10141 TRO218 MODERN TURKISH LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10142 TRO216 OLD TURKISH LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10143 TRO214 TURKISH FOLK LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9961 EGF103 EFFECTIVE COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10146 TRO315 WORLD LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
10145 TRO313 COMPERENHENSION TECHNIQUES-II: LISTENING TRAINING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10144 TRO311 COMPERENHENSION TECHNIQUES-I: READING TRAINING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9932 EGF305 SPECIAL TEACHING METHODS-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
13092 TRO307 CHILD LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9939 EGF304 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9971 EGF108 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10592 EGF205 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10150 TRO302 TEACHING TECHNIQUES I: SPEAKING TRAINING Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10151 TRO314 TEACHING TECHNIQUES-II: SPEAKING TRAINING Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10066 SOS223 HISTORY OF CIVILIZATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15781 EGF316 SPECIAL TEACHING METHODS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
15780 TRO416 TEACHING OF TURKISH TO FOREIGN PEOPLE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10154 TRO411 THEATER AND DRAMA PRACTICES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9949 EGF303 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
10593 EGF311 SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10153 EGR403 GUIDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10155 TRO413 ANALYZING TURKISH COURSE BOOKS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10161 TRO414 LANGUAGE AND CULTURE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10002 EGF402 TEACHING PRACTICE Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
9674 EGF406 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.