English

02050-PSYCHOLOGY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11888 MAT155 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10173 PSI117 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10171 PSI119 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10273 PSI123 LOGIC Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10272 PSI112 PHYSIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9195 PSI116 PSYCHOLOGY OF PERCEPTION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9196 PSI118 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10174 PSI120 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9198 PSI221 RESEARCH METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10177 PSI223 INTRODUCTION TO CLINICAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10175 PSI227 SOCIAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10178 PSI229 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10182 PSI231 STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
66884 PSI233 PSYCHOLOGY OF LEARNING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9201 PSI222 APPLIED RESEARCH METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10179 PSI224 CLINICAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9200 PSI226 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10181 PSI230 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9212 PSI232 APPLIED STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
68641 PSI234 COGNITIVE PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9202 PSI321 MOTIVATION AND EMOTION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9203 PSI323 PERSONALITY THEORIES-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
33544 PSI339 PSYCHOPATHOLOGY-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9211 PSI324 PERSONALITY THEORIES-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
33549 PSI344 PSYCHOPATHOLOGY-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33554 PSI435 INTERVIEW TECHNIQUES-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
86595 PSI465 HISTORY OF PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
86252 PSI462 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
86246 PSI464 ETHICAL PRINCIPLES IN PSYCHOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
86245 PSI466 INTERVIEW TECHNIQUES-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.