English

05010-COMPUTER ENGINEERING (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15983 CHE107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88301 COM165 INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88303 ENG119 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
88328 SEN123 COMPUTER PROGRAMMING-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
86904 BLE101 BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88612 ENG118 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10628 MAT209 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
88329 SEN122 COMPUTER PROGRAMMING-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
37889 COM273 DIGITAL SYSTEM DESIGN Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
37890 COM275 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
88365 MAT249 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
88384 MAT251 NUMERICAL METHODS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
88330 SEN251 DATA STRUCTURES Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
88331 SEN253 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88337 COM214 INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
88348 COM232 VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88335 COM284 COMPUTER ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
88385 MAT253 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88346 SEN244 DATABASE SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10690 COM329 WEB PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88350 COM337 ADVANCED PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10687 COM357 THEORY OF COMPUTATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
37891 COM373 ALGORITHMIC MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10786 SEN362 OPERATING SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88352 COM326 SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88353 COM328 COMPUTER NETWORKS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10692 COM382 MICROPROCESSORS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88354 SEN322 SOFTWARE ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
88351 SEN386 ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88355 COM435 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 1 + 4 3.0 7.0
88356 COM481 HUMAN COMPUTER INTERACTION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88682 COM474 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 1 + 4 3.0 7.0
88683 COM476 SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.