English

05010 COMPUTER ENGINEERING (in English) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I000.00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II000.00
3 BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS000.00
4 GENERAL CHEMISTRY4480.00
5 INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING000.00
6 INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES000.00
7 VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESIGN000.00
8 DIGITAL SYSTEM DESIGN 4480.00
9 DISCRETE MATHEMATICS 4480.00
10 COMPUTER ORGANIZATION000.00
11 SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS000.00
12 COMPUTER NETWORKS000.00
13 WEB PROGRAMMING55100.00
14 ADVANCED PROGRAMMING000.00
15 THEORY OF COMPUTATION4480.00
16 ALGORITHMIC MATHEMATICS 4480.00
17 MICROPROCESSORS55100.00
18 GRADUATION PROJECT-I000.00
19 GRADUATION PROJECT-II000.00
20 SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING000.00
21 HUMAN COMPUTER INTERECTION000.00
22 PROFESSIONAL ENGLISH-II000.00
23 PROFESSIONAL ENGLISH-I000.00
24 ENTREPRENEURSHIP 000.00
25 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY000.00
26 CALCULUS-I4480.00
27 CALCULUS-II4480.00
28 LINEAR ALGEBRA4480.00
29 DIFFERENTIAL EQUATIONS000.00
30 NUMERICAL METHODS000.00
31 PROBABILITY AND STATISTICS000.00
32 PHYSICS-I3360.00
33 PHYSICS-II3360.00
34 COMPUTER PROGRAMMING-II000.00
35 COMPUTER PROGRAMMING-I000.00
36 DATABASE SYSTEMS000.00
37 DATA STRUCTURES000.00
38 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING000.00
39 SOFTWARE ENGINEERING000.00
40 OPERATING SYSTEMS4480.00
41 ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS000.00
42 TURKISH LANGUAGE-I000.00
43 TURKISH LANGUAGE-II000.00
44 WORK PLACEMENT-I000.00
45 WORK PLACEMENT-II000.00
46 WORK PLACEMENT-III000.00
Related number of course units / 4613--
Level of contribution52--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MOBILE SYSTEMS000.00
2 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS000.00
3 INTRODUCTION TO ROBOTICS000.00
4 PARALLEL PROGRAMMING000.00
5 DISTRIBUTED SYSTEMS000.00
6 IMAGE PROCESSING000.00
7 NATURAL LANGUAGE PROCESSING000.00
8 CYBER SECURITY000.00
9 CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES000.00
10 DATA MINING000.00
Related number of course units / 100--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT000.00
2 PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT000.00
3 DISASTER MANAGEMENT000.00
4 TALENT MANEGEMENT000.00
5 21ST CENTURY COMPETENCIES000.00
6 RENEWABLE ENERGY SOURCES000.00
7 PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS000.00
8 ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES000.00
9 MATERIAL SELECTION000.00
10 PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING000.00
11 MULTI CRITERIA DECISON MAKING000.00
12 ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT000.00
13 MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS000.00
14 OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS000.00
15 MACHINE LEARNING000.00
16 CLOUD COMPTING000.00
17 ARTIFICIAL INTELLIGENCE000.00
Related number of course units / 170--
Level of contribution0--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.