English

18020-SPORTS MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54669 SYP111 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54668 SYP109 GYMNASTICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54667 SYP107 SPORTS ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54666 SYP105 SPORTS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54665 SYP103 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54664 SYP101 HISTORY OF SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55964 SYP104 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
55967 SYP102 YÜZME Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
55970 SYP108 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55973 SYP110 SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
56349 BIL118 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Compulsory 2 + 3 4.0 4.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55961 SYP106 HERKES İÇİN SPOR Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54762 SYP217 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54687 SYP207 ATHLETISM Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54686 SYP205 SPONSORSHIP AND MARKETING IN SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54685 SYP203 SPORTS PHILOSOPYH Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54684 SYP201 PUBLIC ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55979 SYP210 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55978 SYP208 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55977 SYP206 SPOR YÖNETİMİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55976 SYP204 HALKLA İLİŞKİLER Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55975 SYP202 HALK OYUNLARI Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.