English

18020-SPORTS MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54664 SYP101 HISTORY OF SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54665 SYP103 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54666 SYP105 SPORTS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54667 SYP107 SPORTS ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54668 SYP109 GYMNASTICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54669 SYP111 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
89025 TUR103 TÜRK DİLİ-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88737 BIL129 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55967 SYP102 SWIMMING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
55964 SYP104 HEALTH EDUCATION AND FIRST AID Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
55961 SYP106 SPORTS FOR ALL Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
55970 SYP108 MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
55973 SYP110 BUDGET AND ACCOUNTING IN SPORTS ORGANIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
89243 TUR104 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54684 SYP201 PUBLIC ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54685 SYP203 SPORTS PHILOSOPYH Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54686 SYP205 SPONSORSHIP AND MARKETING IN SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54687 SYP207 ATHLETISM Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54762 SYP217 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55975 SYP202 FOLK DANCES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
55976 SYP204 PUBLIC RELATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
55978 SYP208 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55979 SYP210 HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
70030 SYP222 REKREASYON LİDERLİĞİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58533 SYP301 SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETİMİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58534 SYP303 EXERCISE PHYSIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58535 SYP305 SPORTS AND MEDIA Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58536 SYP307 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58537 SYP309 LEADERSHIP IN SPORTS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58538 SYP311 OUTDOOR SPORTS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58543 SYP302 TRAINING THEORY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
58544 SYP304 EXERCISE AND NUTRITION Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
58545 SYP306 SPORTS AND ENVIRONMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58546 SYP308 SPORTS PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58547 SYP310 MOVEMENT EDUCATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58552 SYP401 PLANNING AND MANAGEMENT OF SPORTS FACILITIES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58553 SYP403 CRITICAL THINKING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58554 SYP405 RISK MANAGEMENT IN SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58555 SYP407 MANAGEMENT OF ALTERNATIVE SPORTS ACTIVITIES Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58556 SYP409 EDUCATIONAL GAMES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58583 SYP402 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58584 SYP404 CASE STUDY ANALYSIS IN SPORTS MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58586 SYP408 BİTİRME PROJESİ Compulsory 2 + 2 3.0 8.0
78796 SYP452 WORKPLACE PRACTICE Compulsory 0 + 0 0.0 10.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.