English

10340-APPLIED ENGLISH - TURKISH TRANSLATION (in English)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88732 BIL124 INFORMATION TECHNOLOGIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81798 ENT113 ACADEMIC SPEAKING AND PRESENTATION SKILLS Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
81799 ENT115 COMPARATIVE STRUCTURE AND ETYMOLOGY-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
11860 ENT131 ENGLISH USAGE AND STYLE-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11858 ENT151 INTERPRETATION SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11857 ENT161 INTRODUCTION TO TRANSLATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11856 ENT171 LANGUAGE AND CULTURE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88733 BIL125 INFORMATION TECHNOLOGIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81800 ENT114 ACADEMIC RESEARCH AND WRITING SKILLS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
81801 ENT116 COMPARATIVE STRUCTURE AND ETYMOLOGY-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81802 ENT118 WRITTEN TRANSLATION Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11869 ENT132 ENGLISH USAGE AND STYLE-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11872 ENT152 INTERPRETATION SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12796 YUM104 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11862 ENT213 CONSECUTIVE TRANSLATION-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11863 ENT223 DISCOURSE ANALYSIS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11864 ENT233 SOCIAL TEXT TRANSLATION-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
11865 ENT243 SUBTITLING-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11866 ENT253 TECHNICAL TRANSLATION-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
11868 ENT263 INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11867 ENT283 THEORIES AND TECHNIQUES OF TRANSLATION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11861 ENT293 BUSINESS TRANSLATION-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12798 YUM203 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11880 ENT214 CONSECUTIVE TRANSLATION-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11879 ENT224 DISCOURSE ANALYSIS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11878 ENT234 SOCIAL TEXT TRANSLATION-II Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
11877 ENT244 SUBTITLING-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11876 ENT254 TECHNICAL TRANSLATION-II Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
11875 ENT264 INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11881 ENT294 BUSINESS TRANSLATION-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12027 GRI203 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12803 MEZ204 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12797 YUM204 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.