English

VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES-INTERPRETATION-TRANSLATION (ARABIC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES-INTERPRETATION-TRANSLATION (ARABIC)
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARH001ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-I)
ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-I)
Z568.00.011
ARH003ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-I)
ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-I)
Z223.00.04
ARH005ARAPÇA ( SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-I)
ARAPÇA ( SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-I)
Z324.00.05
ARH007ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-I)
ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-I)
Z324.00.05
ARH009ARAPÇA (ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I)
ARAPÇA (ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I)
Z324.00.05
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARH0010ARAPÇA (ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-II)
ARAPÇA (ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-II)
Z324.00.05
ARH002ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-II)
ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-II)
Z568.00.011
ARH004ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-II)
ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-II)
Z223.00.04
ARH006ARAPÇA ( SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-II)
ARAPÇA ( SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-II)
Z324.00.05
ARH008ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-II)
ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-II)
Z324.00.05
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART111ARAPÇA DİLBİLGİSİ-I
ARABIC GRAMMAR-I
Z516.06.06ğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' general Arabic Language skills; teaching fundamental language structures; developing students' awareness of the relations between language structures and words and awareness of creating meaning via language structures.
ART113OKUMA BECERİSİ-I
READING SKILLS-I
Z223.04.04Bu derste öğrenciler hayatın farklı alanlarında oluşturulmuş Arapça metinleri okunur, inceler ve çeviri alıştırmaları yapar.In this course, students read, examine and translate Arabic texts in different areas of life.
ART115YAZILI ANLATIM BECERESİ-I
WRITING SKILLS-I
Z324.05.05Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragrafplanı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; extracting paragraphs, making abstracts, interpreting and answering paragraph-level exam questions.
ART117SÖZLÜ ANLATIM BECERİSİ-I
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z314.05.04Okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencinin karşısındakini anlaması ve kendisini farklı konularda uygun ve doğru biçimde ifade edebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi.Developing the skills necessary for the student to understand and express himself / herself in different subjects by using the exercises based on reading and listening.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART110ARAPÇA DİLBİLGİSİ-II
ARABIC GRAMMAR-II
Z516.06.06Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART114OKUMA BECERİSİ-II
READING SKILLS-II
Z223.04.04Çeşitli okuma parçalarıyla okuma becerisini geliştirme, metinler üzerinde yorum yapabilme yeteneğine sahip olma.Developing reading skills with various reading pieces, ability to comment on texts.
ART116YAZILI ANLATIM BECERESİ-II
WRITING SKILLS-II
Z324.05.05Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Continuation of Writing Skills I. Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; paragraph plan subtraction, summary, interpretation and answer to the paragraph level exam questions.
ART118SÖZLÜ ANLATIM BECERİSİ-II
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II
Z314.05.04Farklı amaçlar için günlük söylemde kullanılan çeşitli yapılar, farklı amaçlar için uygun yapı, ifade ve kelimeleri bulmak için stratejler, etkili dinleme ve konuşma içiç gerekli stratejilerin analizi, kaynak ve hedef kültürde konuşmaların karşılaştırılması.Various structures used in daily discourse for different purposes, appropriate structure for different purposes, strategies for finding words and words, analysis of effective strategies for effective listening and speaking, comparison of speech in source and target culture.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART211ARAPÇA DİLBİLGİSİ-III
ARABIC GRAMMAR-III
Z516.06.06Arap edebiyatının kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.Cultural history of Arabic literature and literary works written in Arabic, techniques used in literary texts and basic terms.
ART215YAZILI ANLATIM BECERESİ-III
WRITING SKILLS-III
Z303.04.03Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Continuation of Writing Skills I. Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; paragraph plan subtraction, summary, interpretation and answer to the paragraph level exam questions.
ART219ÇEVİRİYE GİRİŞ -I
ÇEVİRİYE GİRİŞ -I
Z303.03.03Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.Developing students' language comprehension and vocabulary, basic theories and approaches in translation science, translating original Arabic texts written in different subjects and genres into Turkish, analyzing different translations of the same text by error analysis, form, word selection, translation language The role and importance of education and the cultural dimension of translation
ART221ARAP EDEBİYATI -I
ARAP EDEBİYATI -I
Z303.03.03Arap Edebiyatı hakkında ilk dönemden itibaren genel bir bakış. İslami devir, Emevi devri ve Abbasi devri Arap şairlerini tanımak. Şiirlerinden örnekler.An overview from the first period on Arabic literature. Islamic period, the Umayyad period and the Abbasid period to recognize the Arab poets. Examples from his poems.
ART223İNGİLİZCE -III
İNGİLİZCE -III
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course focuses on listening and comprehension, and aims to develop students' ability to express themselves in English with the help of extra materials.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART212ARAPÇA DİLBİLGİSİ-IV
ARABIC GRAMMAR-IV
Z303.04.03. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART216YAZILI ANLATIM BECERESİ-IV
WRITING SKILLS-IV
Z303.04.03İleri Dilbilgisi-I dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Continuation of Advanced Grammar-I. Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART220ÇEVİRİYE GİRİŞ -II
ÇEVİRİYE GİRİŞ -II
Z303.03.03Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.Developing students' language comprehension and vocabulary, basic theories and approaches in translation science, translating original Arabic texts written in different subjects and genres into Turkish, analyzing different translations of the same text by error analysis, form, word selection, translation language The role and importance of education and the cultural dimension of translation.
ART222ARAP EDEBİYATI -II
ARAP EDEBİYATI -II
Z303.03.03Arap edebiyatının kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.Cultural history of Arabic literature and literary works written in Arabic, techniques used in literary texts and basic terms.
ART224İNGİLİZCE -IV
İNGİLİZCE -IV
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course focuses on listening and comprehension, and aims to develop students' ability to express themselves in English with the help of extra materials.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.