English

40030-INTERPRETATION-TRANSLATION (ARABIC)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53794 ART115 WRITING SKILLS-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53795 ART117 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
53793 ART113 READING SKILLS-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
53792 ART111 ARABIC GRAMMAR-I Compulsory 5 + 1 6.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54111 ART118 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
54110 ART116 WRITING SKILLS-II Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
54109 ART114 READING SKILLS-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54108 ART110 ARABIC GRAMMAR-II Compulsory 5 + 1 6.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54112 ART211 ARABIC GRAMMAR-III Compulsory 5 + 1 6.0 6.0
54114 ART219 INTRODUCTION TO TRANSLATION - I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54113 ART215 WRITING SKILLS-III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54115 ART221 ARABIC LITERATURE -I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54116 ART223 ENGLISH - III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54120 ART222 ARABIC LITERATURE -II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54121 ART224 ENGLISH - IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54117 ART212 ARABIC GRAMMAR-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54118 ART216 WRITING SKILLS-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54119 ART220 INTRODUCTION TO TRANSLATION - II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
76774 ART317 SIMULTANEOUS TRANSLATION-I Compulsory 3 + 1 4.0 6.0
76773 ART315 ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76772 ART313 ARABIC ESSAY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76771 ART311 ARABIC MODERN TEXTS-I Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
76918 ART314 ARABIC ESSAY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76919 ART316 ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76920 ART318 SIMULTANEOUS TRANSLATION-II Compulsory 3 + 1 4.0 6.0
76917 ART312 ARABIC MODERN TEXTS-II Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76927 ART411 MIXED TEXTS TRANSLATION-I Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
76928 ART413 CONSECUTIVE INTERPRETING-I Compulsory 3 + 1 4.0 4.0
76929 ART415 TRANSLATION PROJECT-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76930 ART412 MIXED TEXTS TRANSLATION-II Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
76931 ART414 CONSECUTIVE INTERPRETING-II Compulsory 3 + 1 4.0 4.0
76932 ART416 TRANSLATION PROJECT-II Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
76933 ART410 MODERN ARABIC STORY AND NOVEL Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.