English

40030 INTERPRETATION-TRANSLATION (ARABIC) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO TRANSLATION - II1120.00
2 INTRODUCTION TO TRANSLATION - I1120.00
3 READING SKILLS-I2240.00
4 READING SKILLS-II1120.00
5 WRITING SKILLS-I1120.00
6 WRITING SKILLS-II3360.00
7 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I1120.00
8 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II2240.00
9 ARABIC GRAMMAR-I4480.00
10 ARABIC GRAMMAR-II4480.00
11 ARABIC GRAMMAR-III2240.00
12 ARABIC GRAMMAR-IV3360.00
13 WRITING SKILLS-III2240.00
14 WRITING SKILLS-IV2240.00
15 ARABIC LITERATURE -II1120.00
16 ARABIC LITERATURE-I4480.00
17 PRESS AND MEDIA TRANSLATION4480.00
18 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-II4480.00
19 ARABIC CLASSICAL TEXTS4480.00
20 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-I4480.00
21 ARABIC MODERN TEXTS-I3360.00
22 ARABIC MODERN TEXTS-II1120.00
23 ARABIC ESSAY-I4480.00
24 ARABIC ESSAY-II1120.00
25 ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I4480.00
26 ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-II000.00
27 SIMULTANEOUS TRANSLATION-I4480.00
28 SIMULTANEOUS TRANSLATION-II4480.00
29 MODERN ARABIC STORY AND NOVEL4480.00
30 MIXED TEXTS TRANSLATION-I55100.00
31 MIXED TEXTS TRANSLATION-II55100.00
32 CONSECUTIVE INTERPRETING-I4480.00
33 CONSECUTIVE INTERPRETING-II55100.00
34 TRANSLATION PROJECT-I4480.00
35 TRANSLATION PROJECT-II4480.00
36 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
37 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
38 INFORMATION TECHNOLOGY-I000.00
39 INFORMATION TECHNOLOGY-II000.00
40 ENGLISH-I000.00
41 ENGLISH-II000.00
42 TURKISH LANGUAGE-I1120.00
43 TURKISH LANGUAGE-II1120.00
44 WORK PLACEMENT I3360.00
45 WORK PLACEMENT-II55100.00
46 WORK PLACEMENT III1120.00
Related number of course units / 4641--
Level of contribution115--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SPEAKING-II55100.00
2 BASIC SKILLS IN ORAL TRANSLATION4480.00
3 ADVANCED READING-II3360.00
4 COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION4480.00
5 ADVANCED READING-I4480.00
6 SPEAKING-I4480.00
7 DIALECTS OF ARABIC-II1120.00
8 SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-II1120.00
9 DIALECTS OF ARABIC-I4480.00
10 DIALECTS OF ARABIC-II4480.00
11 SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-I4480.00
12 SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-II4480.00
13 TRANSLATION OF EU TEXTS55100.00
14 ARABIC DICTION4480.00
15 ARABIC TEST ANALYSIS-I4480.00
16 ARABIC TEST ANALYSIS-II55100.00
17 PROVERB AND IDIOM ANALYSES1120.00
18 LITERARY TEXTS4480.00
Related number of course units / 1818--
Level of contribution65--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 WOMEN AND EXERCISE000.00
2 BASIC BUSINESS000.00
3 ESPORTS ECONOMICS000.00
4 SPEAKING TECHNIQUES2240.00
5 CYBER SECURITY000.00
6 CYBER SECURITY1120.00
7 ENVIRONMENTAL EDUCATION2240.00
8 PEER GUIDANCE000.00
9 MATHEMATICAL THINKING000.00
10 RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING000.00
11 EDUCATION WITH COMPUTER GAMES000.00
12 MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION000.00
13 INSTRUCTIONAL DESIGN000.00
14 APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY000.00
15 LANGUAGE AND CULTURE3360.00
16 ENGLISH LITERATURE000.00
17 MODERNISATION AND THE ARTS000.00
18 DESIGN FOR EVERYBODY2240.00
19 INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY4480.00
20 INTERPERSONAL COMMUNICATION000.00
21 HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)000.00
22 CONSUMER LAW000.00
23 6 SIGMA1120.00
24 FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT000.00
25 EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE000.00
26 KARİYER PLANLAMA000.00
27 FİNANCİAL LİTERACY000.00
28 EUROPEAN PALACE GARDENZ000.00
29 TECHNOLOGY ADDICTION000.00
30 MODERN WORLD HISTORY000.00
31 DIGITAL COMMUNICATION1120.00
Related number of course units / 318--
Level of contribution16--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.