İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES-ARABIC INTERPRETERS AND INTERPRETERS
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARH001ARABIC- GRAMMAR- PREP -I
ARABIC- GRAMMAR- PREP -I
Z568.00.011
ARH003ARABIC- READING SKILLS- PREP I
ARABIC- READING SKILLS- PREP I
Z223.00.04
ARH005ARABIC- ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-I
ARABIC- ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-I
Z324.00.05
ARH007ARABIC- WRITING SKILLS- PREP I
ARABIC- WRITING SKILLS- PREP I
Z324.00.05
ARH009ARABIC- COMPREHENSION AND PRACTICE PREP -I
ARABIC- COMPREHENSION AND PRACTICE PREP -I
Z324.00.05
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARH0010ARABIC- COMPREHENSION AND PRACTICE PREP -II
ARABIC- COMPREHENSION AND PRACTICE PREP -II
Z324.00.05
ARH002ARABIC- GRAMMAR- PREP -II
ARABIC- GRAMMAR- PREP -II
Z568.00.011
ARH004ARABIC- READING SKILLS- PREP II
ARABIC- READING SKILLS- PREP II
Z223.00.04
ARH006ARABIC- ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-II
ARABIC- ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-II
Z324.00.05
ARH008ARABIC- WRITING SKILLS- PREP II
ARABIC- WRITING SKILLS- PREP II
Z324.00.05
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART111ARABIC GRAMMAR-I
ARABIC GRAMMAR-I
Z516.06.06ğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' general Arabic Language skills; teaching fundamental language structures; developing students' awareness of the relations between language structures and words and awareness of creating meaning via language structures.
ART113READING SKILLS-I
READING SKILLS-I
Z223.04.04Bu derste öğrenciler hayatın farklı alanlarında oluşturulmuş Arapça metinleri okunur, inceler ve çeviri alıştırmaları yapar.In this course, students read, examine and translate Arabic texts in different areas of life.
ART115WRITING SKILLS-I
WRITING SKILLS-I
Z324.05.05Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragrafplanı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; extracting paragraphs, making abstracts, interpreting and answering paragraph-level exam questions.
ART117VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z314.05.04Okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencinin karşısındakini anlaması ve kendisini farklı konularda uygun ve doğru biçimde ifade edebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi.Developing the skills necessary for the student to understand and express himself / herself in different subjects by using the exercises based on reading and listening.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART110ARAPÇA DİLBİLGİSİ-II
ARABIC GRAMMAR-II
Z516.06.06Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART114OKUMA BECERİSİ-II
READING SKILLS-II
Z223.04.04Çeşitli okuma parçalarıyla okuma becerisini geliştirme, metinler üzerinde yorum yapabilme yeteneğine sahip olma.Developing reading skills with various reading pieces, ability to comment on texts.
ART116YAZILI ANLATIM BECERESİ-II
WRITING SKILLS-II
Z324.05.05Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Continuation of Writing Skills I. Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; paragraph plan subtraction, summary, interpretation and answer to the paragraph level exam questions.
ART118SÖZLÜ ANLATIM BECERİSİ-II
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II
Z314.05.04Farklı amaçlar için günlük söylemde kullanılan çeşitli yapılar, farklı amaçlar için uygun yapı, ifade ve kelimeleri bulmak için stratejler, etkili dinleme ve konuşma içiç gerekli stratejilerin analizi, kaynak ve hedef kültürde konuşmaların karşılaştırılması.Various structures used in daily discourse for different purposes, appropriate structure for different purposes, strategies for finding words and words, analysis of effective strategies for effective listening and speaking, comparison of speech in source and target culture.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART211ARAPÇA DİLBİLGİSİ-III
ARABIC GRAMMAR-III
Z516.06.06Arapça Dilbilgisinin kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.Cultural history of Arabic literature and literary works written in Arabic, techniques used in literary texts and basic terms.
ART215YAZILI ANLATIM BECERESİ-III
WRITING SKILLS-III
Z303.04.03Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Continuation of Writing Skills I. Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; paragraph plan subtraction, summary, interpretation and answer to the paragraph level exam questions.
ART219INTRODUCTION TO TRANSLATION - I
INTRODUCTION TO TRANSLATION - I
Z303.03.03Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.Developing students' language comprehension and vocabulary, basic theories and approaches in translation science, translating original Arabic texts written in different subjects and genres into Turkish, analyzing different translations of the same text by error analysis, form, word selection, translation language The role and importance of education and the cultural dimension of translation
ART221ARABIC LITERATURE -I
ARABIC LITERATURE -I
Z303.03.03Arap Edebiyatı hakkında ilk dönemden itibaren genel bir bakış. İslami devir, Emevi devri ve Abbasi devri Arap şairlerini tanımak. Şiirlerinden örnekler.An overview from the first period on Arabic literature. Islamic period, the Umayyad period and the Abbasid period to recognize the Arab poets. Examples from his poems.
ART223İNGİLİZCE -III
ENGLISH - III
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course focuses on listening and comprehension, and aims to develop students' ability to express themselves in English with the help of extra materials.
ART213KONUŞMA-I
SPEAKING-I
S213.05.03Arapça konuşma becerileriArabic speaking content
ART225İLERİ OKUMA-I
ADVANCED READING-I
S213.05.03eski, Klasik, modern, edebi metinlerden oluşacak seçme metinlerSeçme metinlerSelected texts consisting of classical, modern and literary texts
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART212ARAPÇA DİLBİLGİSİ-IV
ARABIC GRAMMAR-IV
Z303.04.03. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART216YAZILI ANLATIM BECERESİ-IV
WRITING SKILLS-IV
Z303.04.03İleri Dilbilgisi-I dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Continuation of Advanced Grammar-I. Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART220INTRODUCTION TO TRANSLATION - II
INTRODUCTION TO TRANSLATION - II
Z303.03.03Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.Developing students' language comprehension and vocabulary, basic theories and approaches in translation science, translating original Arabic texts written in different subjects and genres into Turkish, analyzing different translations of the same text by error analysis, form, word selection, translation language The role and importance of education and the cultural dimension of translation.
ART222ARABIC LITERATURE -II
ARABIC LITERATURE -II
Z303.03.03Arap edebiyatının kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.Cultural history of Arabic literature and literary works written in Arabic, techniques used in literary texts and basic terms.
ART224İNGİLİZCE -IV
ENGLISH - IV
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course focuses on listening and comprehension, and aims to develop students' ability to express themselves in English with the help of extra materials.
ART214KONUŞMA-II
SPEAKING-II
S202.04.02konuşma melekesini elde etmekTo get the ability to speak
ART218SÖZLÜ ÇEVİRİDE TEMEL BECERİLER
BASIC SKILLS IN ORAL TRANSLATION
S202.04.02Sözlü çeviri hakkında temel bilgileri içeren materyaller. Okuma parçaları ve çevirisi, Sözlü çeviri çeşitleri hakkında bilgiler ve teknikleri içeren materyaller, metin ve konuşma çeviri uygulamaları.Materials containing basic information about interpretation. Reading passages and translation, materials and techniques about verbal translation types, text and speech translation applications.
ART228İLERİ OKUMA-II
ADVANCED READING-II
S202.04.02İleri Okuma Becerileri-I dersinin devamı. Okuma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde yürütme; ileri düzeyde okuma stratejilerinin ayırdına varma; not alma tekniklerini kullanarak açımlama, özetleme; satır aralarını okuyarak yorumlama; okuduklarından yola çıkarak argüman üretme, geliştirme ve eleştirme becerileri.Continuation of Advanced Reading Skills-I course. Integrating reading and speaking skills; recognize advanced reading strategies; using note taking techniques to explain and summarize; interpreting by reading between the lines; skills to produce, develop and criticize arguments based on what they read.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART311ARABIC MODERN TEXTS-I
ARABIC MODERN TEXTS-I
Z314.05.04çeşitli güncel konularda yazılmış metinleri okumak ve anlamakReading and understanding texts on various current topics
ART313ARABIC ESSAY-I
ARABIC ESSAY-I
Z202.04.02Farklı konularda belirlenmiş Arapça metinleri inceleme ve bunlara benzer metinler yazabilme.To be able to analyze Arabic texts on different subjects and write similar texts.
ART315ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I
ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I
Z202.04.02Eşzamanlı çeviri ve ardıl çeviri uygulamaları. Sözlü çeviri türlerinde uygulanan stratejiler (aktif dinleme, anlama, konuşmayı yeniden ifade etme, bellek çalışmaları, yazılı metinlerin her iki yöne sözlü çevirisi. Kuramsal bilgiler.Simultaneous translation and consecutive translation applications. Strategies applied in types of interpreting (active listening, comprehension, re-expression of speech, memory studies, verbal translation of written texts in both directions. Theoretical information.
ART317SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
Z314.06.04Farklı alanlarda eşzamanlı çeviri videoları, uygulamaları, teorik ve pratik bilgi.Simultaneous translation videos, applications, theoretical and practical knowledge in different fields.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ART319DIALECTS OF ARABIC-I
DIALECTS OF ARABIC-I
S202.02.02Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.Integrating speaking skills with other language skills; speaking, discussing, negotiating on a text read; reading to speak, being aware of speaking strategies; being aware of courtesy rules when speaking, using courtesy rules in their speeches; paying attention to the degree of formality; To be aware of the distinction between spoken language and written language.
ART325SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-I
SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-I
S202.02.02- Sese odaklanma - okuma becerisi - performansın teknikleri ve estetiği - harf çıkışlarını iyileştirme2
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: Environmental Pollution Management and Control Renewable Energy Manegement Green Economy
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART312ARAPÇA MODERN METİNLER-II
ARABIC MODERN TEXTS-II
Z314.05.04Değişik alanlara ait modern metinler okunarak, çevirileri ve çözümlemeleri yapılacaktır. Arapça modern metinler yardımıyla medyada kullanılan dili okuyup, anlama, dil öğrenimindeki bilgilerini güncel olaylarla bağlantılı uygulamalar yaparak canlı dil öğrenimi gerçekleştirmekModern texts from different fields will be read, translated and analyzed. To read and understand the language used in the media with the help of modern Arabic texts, to carry out live language learning by applying their knowledge in language learning in connection with current events.
ART314ARAPÇA KOMPOZİSYON-II
ARABIC ESSAY-II
Z202.04.02Farklı konularda belirlenmiş Arapça metinleri inceleme ve bunlara benzer metinler yazabilme.To be able to analyze Arabic texts on different subjects and write similar texts.
ART316SÖZLÜ ÇEVİRİ TEKNİKLERİ-II
ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-II
Z202.04.02Sözlü çeviri türleri, not alma teknikleri, aktif dinleme, anlama, konuşmayı analiz etme ve tekrar ifade etme, ardıl çeviri ve yazılı metinlerin sözlü çevirisi.The aim of this course is to teach the students the types of interpretation, the environments in which these types are performed, interpretation techniques and methods of dealing with the difficulties encountered in translation, and to prepare the students for the types of interpretation they will encounter in future modules such as two-way interpreting, consecutive interpretation, and simultaneous translation. The course also aims to develop students' knowledge of terminology in different fields.
ART318EŞZAMANLI ÇEVİRİ-II
SIMULTANEOUS TRANSLATION-II
Z314.06.04Farklı alanlarda eşzamanlı çeviri videoları, uygulamaları, teorik ve pratik bilgi.Simultaneous translation videos, applications, theoretical and practical knowledge in different fields.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ART320ARAPÇANIN LEHÇELERİ-II
DIALECTS OF ARABIC-II
S202.02.02Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.Integrating speaking skills with other language skills; speaking, discussing, negotiating on a text read; reading to speak, being aware of speaking strategies; being aware of the courtesy rules when speaking, using the courtesy rules in their speeches; paying attention to the degree of formality; To be aware of the distinction between spoken language and written language.
ART326ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİSİ-II
SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-II
S202.02.02Örnek belgeseller, basın raporları ve dramatik filmlerde öğrencilerin öğrendiklerinin pratik uygulamalarıPractical applications of what students learn in sample documentaries, press reports and dramatic films
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART411KARMA METİNLER ÇEVİRİSİ-I
MIXED TEXTS TRANSLATION-I
Z314.05.04
ART413ARDIL ÇEVİRİ-I
CONSECUTIVE INTERPRETING-I
Z314.04.04
ART415ÇEVİRİ PROJESİ-I
TRANSLATION PROJECT-I
Z202.05.02
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ART417MODERN ARAP DRAMASI
MODERN ARAB DRAMA
S202.04.02
ART419KONUŞMA PRATİKLERİ
SPEAKING PRACTICES
S202.04.02
ART421SÖZCÜK BİLİMİ
LEXICOLOGY
S202.04.02
ART423AB METİNLERİ ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF EU TEXTS
S202.04.02
ART425KARMA METİNLER ÇEVİRİSİ
MIXED TEXTS TRANSLATION
S202.04.02
ART427SİMULTANE ÇEVİRİ-I
SUBTITLING AND DUBBING TRANSLATION-I
S202.04.02
ART431İLERİ İNGİLİZCE-I
ADVANCED ENGLISH-I
S202.04.02
ART433ARAPÇA TEST ÇÖZÜMLEME-I
ARABIC TEST ANALYSIS-I
S202.04.02
ART435ATASÖZÜ VE DEYİM İNCELEMESİ
PROVERB AND IDIOM ANALYSES
S202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART410MODERN ARAP ÖYKÜ VE ROMANI
MODERN ARABIC STORY AND NOVEL
Z202.04.02
ART412KARMA METİNLER ÇEVİRİSİ-II
MIXED TEXTS TRANSLATION-II
Z314.05.04
ART414ARDIL ÇEVİRİ-II
CONSECUTIVE INTERPRETING-II
Z314.04.04
ART416ÇEVİRİ PROJESİ-II
TRANSLATION PROJECT-II
Z202.05.02
ART418ÇAĞDAŞ ARAP DÜNYASI
CONTEMPORARY ARAB WORLD
S202.04.02
ART420TİCARİ METİNLER ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF BUSINESS TEXTS
S202.04.02
ART422KONFERANS ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF THE CONFERENCES
S202.04.02
ART424TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS
S202.04.02
ART426ARAPÇA DİKSİYON
ARABIC DICTION
S202.04.02
ART428SİMULTANE ÇEVİRİ-II
SUBTITLING AND DUBBING TRANSLATION-II
S202.04.02
ART432İLERİ İNGİLİZCE-II
ADVANCED ENGLISH-II
S202.04.02
ART434ARAPÇA TEST ÇÖZÜMLEME-II
ARABIC TEST ANALYSIS-II
S202.04.02
ART436EDEBİ METİNLER
LITERARY TEXTS
S202.04.02
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1012&DK=60762