English

50200 PHARMACY SERVICES -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I555555555555565100.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II555555555555565100.00
3 INFORMATION TECHNOLOGY-I555555555555565100.00
4 INFORMATION TECHNOLOGY-II555555555555565100.00
5 BEHAVIOUR SCIENCES 555555555555565100.00
6 THE BASIC CALCULATION OF PHARMACY 555555555555565100.00
7 GENERAL CHEMISTRY 555555555555565100.00
8 BIOCHEMISTRY 22224444445444569.23
9 THE KNOWLEDGE OF MEDICINE IN PHARMACY SERVICES-I555555555555565100.00
10 TOXICOLOGY 55555355555556396.92
11 PROFESSIONAL ENGLISH-I43334444555545381.54
12 PROFESSIONAL ENGLISH-II00000543005542640.00
13 THE KNOWLEDGE OF MEDICINE IN PHARMACY SERVICES-II555555555555565100.00
14 THE IMPLEMENTATION OF PHARMACY SERVICES-II555555555555565100.00
15 THE KNOWLEDGE OF DISEASES 555555555555565100.00
16 THE METHOD OF RECORDS AND STOCKING555555555555565100.00
17 THE MANAGEMENT OF PHARMACY SERVICES 555555555555565100.00
18 THE PRODUCT OF MEDICAL HERBAL 555555555555565100.00
19 THE IMPLEMENTATION OF PHARMACY SERVICES-I555555555555565100.00
20 THE TECHNOLOGY OF MEDICINE FORMS 555555555555565100.00
21 THE SYSTEM OF PHARMACY MANAGEMENT 555555555555565100.00
22 THE SUBSTANCE AND DRUG ADDICTION 555555555555565100.00
23 ENTREPRENEURSHIP43455445454555787.69
24 ENGLISH-I555555555555565100.00
25 ENGLISH-II555555555555565100.00
26 MEDICAL TERMINOLOGY555555555555565100.00
27 FIRST AID52354535535555584.62
28 GENERAL MICROBIOLOGY555555555555565100.00
29 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY555555555555565100.00
30 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS555555555555565100.00
31 MEDICAL LAW AND ETHICS555555555555565100.00
32 COMMUNICATIONS555555555555565100.00
33 TURKISH LANGUAGE-I555555555555565100.00
34 TURKISH LANGUAGE-II555555555555565100.00
35 WORK PLACEMENT-I555555555555565100.00
36 WORK PLACEMENT-II555555555555565100.00
37 WORK PLACEMENT-III51145423445444670.77
Related number of course units / 3736363636363737373636373737--
Level of contribution175166168174177179176179177176184183181--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.