English

50200-PHARMACY SERVICES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14586 SMY111 MEDICAL TERMINOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
37865 SMY117 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14588 SMY115 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
37866 ECZ101 BEHAVIOUR SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
37867 ECZ103 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
37868 ECZ105 THE KNOWLEDGE OF MEDICINE IN PHARMACY SERVICES-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
32973 SMY118 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
37869 ECZ102 THE BASIC CALCULATION OF PHARMACY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
37870 ECZ104 BIOCHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14590 SMY114 FIRST AID Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
37871 ECZ106 TOXICOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
37873 ECZ201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
37874 ECZ205 THE KNOWLEDGE OF DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
37875 ECZ207 THE MANAGEMENT OF PHARMACY SERVICES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
37876 ECZ209 THE IMPLEMENTATION OF PHARMACY SERVICES-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
37877 ECZ211 THE TECHNOLOGY OF MEDICINE FORMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
37872 ECZ203 THE KNOWLEDGE OF MEDICINE IN PHARMACY SERVICES-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14593 SMY216 COMMUNICATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
37878 ECZ202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
37879 ECZ204 THE IMPLEMENTATION OF PHARMACY SERVICES-II Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
37880 ECZ206 THE METHOD OF RECORDS AND STOCKING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
37881 ECZ208 THE PRODUCT OF MEDICAL HERBAL Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
37882 ECZ212 THE SYSTEM OF PHARMACY MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
37883 ECZ214 THE SUBSTANCE AND DRUG ADDICTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14592 SMY214 MEDICAL LAW AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.