English

50200 PHARMACY SERVICES -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 1212
1 Being equipped with the basic knowledge in the field of health sciences that will serve as intermediate staff and competence in applying this information555520100.00
2 They can communicate with patients in an informative and effective way and can carry out the necessary procedures555520100.00
3 Identify and solve problems related to scientific data / evidence555520100.00
4 Competence in acquiring lifelong learning and self-improvement concepts555520100.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 1212
1 Qualification to carry professional responsibility555520100.00
2 Sufficient practice in practice555520100.00
3 Competence in acquiring the habit of following occupational information555520100.00
4 Competence in acquiring lifelong learning and self-improvement concepts555520100.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 1212
1 He can fulfill his responsibilities properly.555520100.00
Learning to Learn 1212 T %
1 It has enough practical application skills in practice555520100.00
Communication & Social 1212 T %
1 Qualification for team work555520100.00
2 They can communicate with patients in an informative and effective way and can carry out the necessary procedures555520100.00
Occupational and/or Vocational 1212 T %
1 Adequacy in adopting and implementing ethical principles and professional values555520100.00
Related number of programme learning outcomes/ 1313131313--
Level of contribution65656565--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.