English

10251 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MATHEMATICS1120.00
2 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY000.00
3 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
4 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
5 INFORMATION TECHNOLOGY-I000.00
6 INFORMATION TECHNOLOGY-II000.00
7 ENTREPRENEURSHIP000.00
8 ENGLISH-I000.00
9 ENGLISH-II000.00
10 PROFESSIONAL ENGLISH-I000.00
11 FUEL ENGINE TECHNOLOGY55100.00
12 MACHINE ELEMENTS4480.00
13 MEASUREMENT AND CONTROL2240.00
14 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ2240.00
15 DIESEL ENGINE TECHNOLOGY4480.00
16 AUTOMOTIVE MATERIAL KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY3360.00
17 ARAÇLARDA HİDROLİK VE PNÖMATİK3360.00
18 VOCATIONAL DRAWING/PICTURING000.00
19 AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONICS4480.00
20 ENGINE TESTING AND SETTING4480.00
21 ALTERNATIVE ENGINES AND FUEL SYSTEMS55100.00
22 AUTOMOTIVE MECHATRONICS2240.00
23 FUELS AND COMBUSTION2240.00
24 FLUID MECHANICS2240.00
25 ISI TRANSFERİ000.00
26 DRIVELINE4480.00
27 CHASSIS55100.00
28 VEHICLE MECHANICS3360.00
29 TERMODİNAMİK000.00
30 HİBRİT VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR000.00
31 OTOMOTİV DENEY UYGULAMALARI000.00
32 TURKISH LANGUAGE-I1120.00
33 TURKISH LANGUAGE-II1120.00
34 WORK PLACEMENT-I55100.00
35 WORK PLACEMENT-II3360.00
36 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3623--
Level of contribution71--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 NEW TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE INDUSTRY000.00
2 COMPUTER AIDED DESIGN2240.00
Related number of course units / 21--
Level of contribution2--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.