English

10251-AUTOMOTIVE TECHNOLOGY-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9052 AMT109 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9289 OTM111 FUEL ENGINE TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9300 OTM123 MEASUREMENT AND CONTROL Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
86580 OTM127 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
86320 OTM129 AUTOMOTIVE MATERIAL KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9301 OTM122 MACHINE ELEMENTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
87658 OTM128 DIESEL ENGINE TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
87656 OTM156 ARAÇLARDA HİDROLİK VE PNÖMATİK Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
87657 OTM158 VOCATIONAL DRAWING/PICTURING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11057 OTM213 AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONICS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
16606 OTM225 FUELS AND COMBUSTION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11059 OTM233 DRIVELINE Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
16605 OTM235 VEHICLE MECHANICS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
86439 OTM247 TERMODİNAMİK Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11078 OTM214 ENGINE TESTING AND SETTING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
11080 OTM218 ALTERNATIVE ENGINES AND FUEL SYSTEMS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16608 OTM224 AUTOMOTIVE MECHATRONICS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16609 OTM226 FLUID MECHANICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
86446 OTM228 ISI TRANSFERİ Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11077 OTM234 CHASSIS Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
86444 OTM248 HİBRİT VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
86440 OTM250 OTOMOTİV DENEY UYGULAMALARI Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.