English

01100 EDUCATION OF THE MENTALLY DISABLED -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS55100.00
2 SCHOOL EXPERIENCE4480.00
3 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS4480.00
4 TEACHING PRACTICE4480.00
5 TEACHING PRACTICE-II55100.00
6 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT55100.00
7 INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PROGRAMS3360.00
8 TEACHING SKILLS AND CONCEPTS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES55100.00
9 TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES55100.00
10 TEACHING MATHEMATICS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES3360.00
11 TEACHING DRAWING FOR THE MENTALLY DISABLED3360.00
12 MAINSTREAMING AND SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES4480.00
13 TEACHING LIFE AND SOCIAL STUDIES4480.00
14 TEACHING DAILY LIVING AND SOCIAL SKILLS TO THE CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES3360.00
15 PARENTS EDUCATION AND GUIDANCE4480.00
16 SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION55100.00
17 TEAC. TECH. DESIGNING INS.MAT.FOR STUD.MENTAL RET. I55100.00
18 TEAC. TECH. DESIGNING INS.MAT.FOR STUD.MENTAL RET.II55100.00
19 REGULATIONS AND PRIVATE EDUCATION4480.00
Related number of course units / 1919--
Level of contribution80--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 OTISTIC KIDS AND EDUCATION4480.00
2 SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL SKILLS55100.00
3 GEORAPHY OF TURKEY55100.00
4 TEACHING HEARING IMPAIRED4480.00
5 APPLIED BEHEVIORAL ANALYSIS4480.00
6 TEACHING TURKISH LANGUAGE4480.00
7 HUMAN BIOLOGY3360.00
8 CHILDREN WITH SUPERIOR INTELLIGENCE4480.00
Related number of course units / 88--
Level of contribution33--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.