English

01100-EDUCATION OF THE MENTALLY DISABLED-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
There is no compulsory course unit in this semester.
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 30
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory): Total ECTS Credit (Elective) :30 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
13355 ZEE210 INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PROGRAMS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
13349 ZEE216 TEACHING SKILLS AND CONCEPTS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
13354 ZEE218 TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
13350 ZEE222 TEACHING MATHEMATICS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
13351 ZEE224 TEACHING DRAWING FOR THE MENTALLY DISABLED Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13352 ZEE226 MAINSTREAMING AND SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13353 ZEE228 TEACHING LIFE AND SOCIAL STUDIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
13357 ZEE313 TEACHING DAILY LIVING AND SOCIAL SKILLS TO THE CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Compulsory 4 + 2 5.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 25
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):5 Total ECTS Credit (Elective) :25 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9948 EGF204 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9949 EGF303 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
9939 EGF304 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
13362 ZEE320 PARENTS EDUCATION AND GUIDANCE Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
13360 ZEE322 SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10017 EGF401 TEACHING PRACTICE Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
13365 ZEE411 TEAC. TECH. DESIGNING INS.MAT.FOR STUD.MENTAL RET. I Compulsory 3 + 6 6.0 9.0
13369 ZEE413 REGULATIONS AND PRIVATE EDUCATION Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9953 EGF404 TEACHING PRACTICE-II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
9674 EGF406 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
13370 ZEE412 TEAC. TECH. DESIGNING INS.MAT.FOR STUD.MENTAL RET.II Compulsory 3 + 6 6.0 9.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.