English

01090 ARABIC LANGUAGE TEACHING -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I55100.00
2 VERBAL COMMUNUCATION SKILLS-II55100.00
3 READING SKILLS-I55100.00
4 READING SKILLS-II4480.00
5 WRITING SKILLS-I55100.00
6 WRITING SKILLS-II55100.00
7 STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -I55100.00
8 STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -II55100.00
9 APPROACHES TO ARABIC LANGUAGE TEACHING55100.00
10 ARABIC CURRICULUM3360.00
11 ARABIC LITERATURE-I55100.00
12 ARABIC LITERATURE-II55100.00
13 COMPARATIVE ARABIC-TURKISH GRAMMAR55100.00
14 ARABIC-TURKISH TRANSLATION-I55100.00
15 ARABIC-TURKISH TRANSLATION-II55100.00
16 ADVANCED READING SKILLS-I55100.00
17 ADVANCED READING SKILLS-II55100.00
18 ADVANCED SPEAKING SKILLS-I55100.00
19 ADVANCED SPEAKING SKILLS-II55100.00
20 LINGUISTICS-I1120.00
21 TEACHING ARABIC LANGUAGE SKILLS-I3360.00
22 TURKISH-ARABIC TRANSLATION-I2240.00
23 TEACHING ARABIC LANGUAGE SKILLS-II4480.00
24 LANGUAGE ACQUISITION4480.00
25 TURKISH-ARABIC TRANSLATION-II4480.00
26 LINGUISTICS-II3360.00
27 ARABIC DIALECTS-I4480.00
28 ARABIC DIALECTS-II55100.00
29 TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO CHILDREN4480.00
30 PROFESSIONAL ARABIC4480.00
31 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
32 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
33 INFORMATION TECHNOLOGY000.00
34 INTRODUCTION TO EDUCATION 1120.00
35 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY000.00
36 EDUCATIONAL PHILOSOPHY4480.00
37 EDUCATIONAL SOCIOLOGY4480.00
38 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES55100.00
39 CLASSROOM MANAGEMENT3360.00
40 HISTORY OF TURKISH EDUCATION55100.00
41 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS4480.00
42 RESEARCH METHODS IN EDUCATION000.00
43 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS1120.00
44 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION1120.00
45 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT4480.00
46 MEASUREMENT AND EVALUATION000.00
47 GUIDANCE IN SCHOOLS3360.00
48 TEACHING PRACTICE-I3360.00
49 SPECIAL EDUCATION AND INCLUSION4480.00
50 TEACHING PRACTICE-II4480.00
51 FOREIGN LANGUAGE-I1120.00
52 FOREIGN LANGUAGE-II1120.00
53 TÜRK DİLİ-I000.00
54 TURKISH LANGUAGE-I​I 000.00
Related number of course units / 5448--
Level of contribution180--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SPEAKING SKILLS I55100.00
2 SPEAKING SKILLS II55100.00
3 MODERN ARABIC WORLD55100.00
4 ARAB POETRY3360.00
5 ARABIC LANGUAGE RHETORIC-I (MEANI)55100.00
6 ARAP DILI BELAGATI-II (BEYAN-BEDI’)4480.00
Related number of course units / 66--
Level of contribution27--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MICRO TEACHING000.00
2 CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING55100.00
3 OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS000.00
4 ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING000.00
5 CHARACTER AND VALUES EDUCATION55100.00
6 LEARNING DIFFICULTIES000.00
7 PROJECT PREPARATION IN EDUCATION4480.00
8 OPEN AND DISTANCE LEARNING55100.00
9 COMPARATIVE EDUCATION4480.00
10 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION4480.00
11 CULTURAL HISTORY4480.00
12 HOW DO MANKIND LEARN?4480.00
13 PERSONAL DEVELOPMENT AND LIFE SKILLS4480.00
14 ADVANCED RESEARCH METHODS000.00
15 CHILD PSYCHOLOGY4480.00
Related number of course units / 1510--
Level of contribution43--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION55100.00
2 HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION000.00
3 CULTURE AND LANGUAGE4480.00
4 ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH000.00
5 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE1120.00
6 TURKISH SIGNAL LANGUAGE4480.00
7 ADDICTION AND STRUGGLING WITH ADDICTION000.00
8 NUTRITION AND HEALTH4480.00
9 CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT000.00
Related number of course units / 95--
Level of contribution18--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.