English

01090-ARABIC LANGUAGE TEACHING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54002 ADE121 READING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54001 ADE119 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53997 EGF107 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54003 ADE123 WRITING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54004 ADE125 STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54014 ADE126 STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54006 EGF114 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54013 ADE124 WRITING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54012 ADE122 READING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54011 ADE120 VERBAL COMMUNUCATION SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54010 BIL116 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54005 EGF116 EDUCATION SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12942 ADE213 ADVANCED GRAMMAR-I Compulsory 3 + 4 5.0 7.0
12943 ADE215 ADVANCED READING SKILLSI-I Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
12944 ADE217 ADVANCED WRITING SKILLS-I Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
12945 ADE219 ARABIC-TURKISH TRANSLATION-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
9971 EGF108 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9921 EGF201 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12941 ADE211 ARABIC LITERATURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12952 ADE212 ARABIC LITERATURE-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
13296 ADE220 LINGUISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12953 ADE214 ADVANCED GRAMMAR-II Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
13295 ADE216 ADVANCED READING SKILLS-II Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
9975 EGF206 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
9948 EGF204 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12954 ADE210 ARABIC-TURKISH TRANSLATION-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9932 EGF305 SPECIAL TEACHING METHODS-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
13302 ADE313 MODERN ARABIC SOCIETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9961 EGF103 EFFECTIVE COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
13301 ADE311 LITERARY TEXT ANALYSIS AND TEACHING-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
13300 ADE315 TURKISH-ARABIC TRANSLATION-I Compulsory 3 + 4 5.0 5.0
13298 ADE317 CHILD FOREIGN LANGUAGE TEACHING Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9939 EGF304 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
13303 ADE312 LEXICOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
13304 ADE314 TURKISH-ARABIC TRANSLATION-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
13305 ADE316 LITERARY TEXT ANALYSIS AND TEACHING-II Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
13306 ADE318 LANGUAGE ACQUISITION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9938 EGF302 SPECIAL TEACHING METHODS-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10592 EGF205 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10593 EGF311 SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9949 EGF303 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
9668 EGF403 GUIDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
13308 ADE415 PROVERB AND IDIOM STUDIES Compulsory 2 + 0 3.0 3.0
13307 ADE417 TESTING AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12964 TES416 TURKISH EDUCATION SYSTEM ANS SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10064 RPD408 COMPERATIVE EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9953 EGF404 TEACHING PRACTICE-II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
13321 ADE412 ARABIC DIALECTS Compulsory 3 + 4 5.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.