English

01090-ARABIC LANGUAGE TEACHING-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54002 ADE121 READING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54001 ADE119 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54003 ADE123 WRITING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53997 EGF107 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54004 ADE125 STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54060 EGF109 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54014 ADE126 STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54012 ADE122 READING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54010 BIL116 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54013 ADE124 WRITING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54011 ADE120 VERBAL COMMUNUCATION SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65800 ADE225 COMPARATIVE ARABIC-TURKISH GRAMMAR Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65796 EGF209 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65797 EGF223 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65798 ADE221 APPROACHES TO ARABIC LANGUAGE TEACHING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65799 ADE223 ARABIC LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65811 ADE231 ADVANCED SPEAKING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65807 ADE229 ADVANCED READING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65804 ADE227 ARABIC-TURKISH TRANSLATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65948 ADE232 ADVANCED SPEAKING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65947 ADE230 ADVANCED READING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54084 EGF112 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65905 EGF211 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65943 ADE222 ARABIC CURRICULUM Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65944 ADE224 ARABIC LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65945 ADE228 ARABIC-TURKISH TRANSLATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76449 ADE359 TURKISH-ARABIC TRANSLATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76447 ADE357 TEACHING ARABIC LANGUAGE SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76443 ADE355 LINGUISTICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76296 EGF321 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76450 ADE361 LANGUAGE ACQUISITION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76295 EGF319 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76632 ADE364 LINGUISTICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76631 ADE362 TURKISH-ARABIC TRANSLATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76630 ADE360 TEACHING ARABIC LANGUAGE SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65971 EGF210 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
76314 EGF317 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10593 EGF311 SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9668 EGF403 GUIDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
13308 ADE415 PROVERB AND IDIOM STUDIES Compulsory 2 + 0 3.0 3.0
13307 ADE417 TESTING AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9949 EGF303 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
13321 ADE412 ARABIC DIALECTS Compulsory 3 + 4 5.0 7.0
12964 TES416 TURKISH EDUCATION SYSTEM ANS SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10064 RPD408 COMPERATIVE EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9953 EGF404 TEACHING PRACTICE-II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.