English

12260 ELEMENTARY EDUCATION - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES000.00
2 PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF EDUCATION CONCEPT4480.00
3 INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE000.00
4 MASTER'S THESIS - I000.00
5 MASTER'S THESIS 2000.00
Related number of course units / 51--
Level of contribution4--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN ELEMENTARY55100.00
2 SCHOOL MANAGEMENT AND CULTURE3360.00
3 CURRENT EDUCATION PROBLEMS55100.00
4 STATISTIC IN EDUCATIONAL SURVEYS3360.00
5 EXPERIMENTAL PHYSICAL SCIENCES TEACHING IN ELEMENTARY3360.00
6 CONTEMPORARY TURKISH EDUCATION HISTORY1120.00
7 TEACHER COMPETENCE IN ELEMENTARY55100.00
8 CONTEMPORARY EDUCATION THEORIES55100.00
9 PARENT TRAINING IMPLEMENTATION4480.00
10 HUMAN, ENVIRONMENT AND SCIENCE EDUCATION4480.00
11 DRAMA IN EDUCATION4480.00
12 CURRENT DISCUSSIONS ON ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION55100.00
13 NEW APPROACHES TO TURKISH LANGUAGE TEACHING IN ELEMENTARY4480.00
14 TEST DEVELOPMENT TECHNIQUES000.00
15 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI4480.00
16 PROGRAM DEVELOPMENT AND EVALUATION IN PRIMARY EDUCATION3360.00
17 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR4480.00
18 SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİ 000.00
19 STATISTICS IN EDUCATIONAL RESEARCH2240.00
20 TEST AND SCALE DEVELOPMENT000.00
Related number of course units / 2017--
Level of contribution64--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.