English

12260 ELEMENTARY EDUCATION - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920212223T%
1 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES0000000000000000000000000.00
2 PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF EDUCATION CONCEPT435454543555555550005549179.13
3 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ0000000000000000000000000.00
4 YÜKSEK LİSANS TEZİ - I0000000000000000000000000.00
5 MASTER'S THESIS 20000000000000000000000000.00
Related number of course units / 511111111111111111000111--
Level of contribution43545454355555555000554--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1234567891011121314151617181920212223T%
1 LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN ELEMENTARY554344542545543550005548674.78
2 EXPERIMENTAL PHYSICAL SCIENCES TEACHING IN ELEMENTARY342435352324452330004346859.13
3 TEACHER COMPETENCE IN ELEMENTARY544454334353444340004558069.57
4 CONTEMPORARY EDUCATION THEORIES553000204345553000004555850.43
5 HUMAN, ENVIRONMENT AND SCIENCE EDUCATION455444555455544550004459179.13
6 NEW APPROACHES TO TURKISH LANGUAGE TEACHING IN ELEMENTARY455534444332542330005447666.09
7 TEST DEVELOPMENT TECHNIQUES0000000000000000000000000.00
8 PROGRAM DEVELOPMENT AND EVALUATION IN PRIMARY EDUCATION334303433003333300005335245.22
9 STATISTICS IN EDUCATIONAL RESEARCH233332555413333330004536657.39
Related number of course units / 988876787877888876000888--
Level of contribution3134302622263129292524303432242523000353433--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.