English

12260 ELEMENTARY EDUCATION - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 123123
1 Have theoretical and practical knowledge about education field.2151341653.33
2 Develop skills for identifying problems and proposing solutions to the problems in Elementary Teaching.4053121550.00
3 Have effective communication skills.450000930.00
4 Present original ideas by adopting interdisciplinary interaction approach.3030401033.33
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 123123
1 Have effective communication skills.330120930.00
2 Present original ideas by adopting interdisciplinary interaction approach.4523542376.67
3 Conduct qualitative or quantitative research on Elementary education field (Mathemathics, Science and Technology, Social Sciences, etc). Discuss the research and the results with experts.5353402066.67
4 Internalize the life-long learning idea.4012531550.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 123123
1 Conduct qualitative or quantitative research on Elementary education field (Mathemathics, Science and Technology, Social Sciences, etc).3025301343.33
2 Discuss the research and the results with experts.3103241343.33
3 Internalize the life-long learning idea.3353452376.67
Learning to Learn 123123 T %
1 Have the ability to conduct comparative research and follow international or national academic studies in Elementary Teaching field.2321451756.67
2 Have the ability to update the theoretical knowledge acquired with different methods.00000000.00
3 Have the ability to adapt the methods he learned in different fields to his own field.00000000.00
Communication & Social 123123 T %
1 Analyze social relations in occupational and professional environments.5402041550.00
2 Offers scientific solutions to education and training problems, and exhibits a behavior open to teamwork in sharing and implementing these solutions.00000000.00
3 Acts according to the ethical values underlying social relations, evaluates current events and facts according to these values, and these values form the basis of communication.4454122066.67
4 Offer scientific solutions to education problems.030050826.67
5 Behave according to ethical values of social relations.204102930.00
6 Evaluate current events according to ethical values.005000516.67
Occupational and/or Vocational 123123 T %
1 Apply theoretical and practical skills and knowledge in the field.3533101550.00
2 Consider ethical and social values while gathering and interpreting data in their field.5405021653.33
3 Use theoretical and practical knowledge in interdisciplinary studies.2150401240.00
Related number of programme learning outcomes/ 23181414151511--
Level of contribution614552404837--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.