English

40020 TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH - RUSSIAN) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II000.00
3 INFORMATION TECHNOLOGY-I000.00
4 INFORMATION TECHNOLOGY-II000.00
5 ENTREPRENEURSHIP1120.00
6 ENGLISH-I000.00
7 ENGLISH-II000.00
8 RUSSIAN GRAMMAR-I2240.00
9 RUSSIAN GRAMMAR-II3360.00
10 ORAL INTERPRETATION-I3360.00
11 ORAL INTERPRETATION-II3360.00
12 WRITTEN INTERPRETATION-I3360.00
13 WRITTEN INTERPRETATION-II3360.00
14 THE USAGE OF VOCABULARY-I000.00
15 THE USAGE OF VOCABULARY-II4480.00
16 TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-I3360.00
17 TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-II3360.00
18 RUSSIAN GRAMMAR-III3360.00
19 RUSSIAN GRAMMAR-IV2240.00
20 CONSECUTIVE INTERPRETING-I55100.00
21 SPEAKING PRACTICES-I4480.00
22 SPEAKING PRACTICES-II2240.00
23 TRANSLATION OF TEXTS IN SOCIAL SCIENCES4480.00
24 PROFESSIONAL TRANSLATION OF TEXTS2240.00
25 WRITTEN TRANSLATION OF PRESS AND MEDIA2240.00
26 TRANSLATION OF TOURISM2240.00
27 FILM TRANSLATIOS AND SUBTITLE APPLICATIONS4480.00
28 CONSECUTIVE INTERPRETING-II55100.00
29 COMMERCIAL TRANSLATION OF TEXTS2240.00
30 RUS EDEBİYATI-I55100.00
31 RUS EDEBİYATI-II55100.00
32 LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES2240.00
33 TRANSLATION BASED LANGUAGE ACQUSTION-II2240.00
34 SIMULTANEOUS TRANSLATION I4480.00
35 LINGUISTICS-I3360.00
36 LINGUISTICS-II4480.00
37 TYPES OF WRITTEN INTERPRETATION-I2240.00
38 TYPES OF LITERARY TRANSLATION- II2240.00
39 FORMING TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE-I4480.00
40 FORMING TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE-II55100.00
41 SIMULTANEOUS INTERPRETATION-II2240.00
42 COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-I3360.00
43 VERBAL INTERPRETATION THROUGH WRITTEN TEXT-II55100.00
44 VERBAL INTERPRETATION THROUGH WRITTEN TEXT-I3360.00
45 CONSECUTIVE INTERPRETING FROM WRITTEN TEXT3360.00
46 INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY AND PRACTICE-I3360.00
47 INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY AND PRACTICE-II3360.00
48 GRADUATION PROJECT-I4480.00
49 GRADUATION PROJECT-II1120.00
50 TURKISH LANGUAGE-I000.00
51 TURKISH LANGUAGE-II000.00
52 WORK PLACEMENT I1120.00
53 WORK PLACEMENT-II1120.00
54 WORK PLACEMENT-III000.00
Related number of course units / 5444--
Level of contribution132--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 GERMAN-I1120.00
2 GERMAN-II1120.00
3 SPANISH-I1120.00
4 SPANISH-II1120.00
5 HISTORY OF RUSSIAN CULTURE-I4480.00
6 HISTORY OF RUSSIAN CULTURE-II4480.00
7 GERMAN-III1120.00
8 GERMAN-IV1120.00
9 SPANISH-III2240.00
10 SPANISH-IV1120.00
11 TRANSLATION ANALYSIS-I2240.00
12 TRANSLATION ANALYSIS-II3360.00
13 GERMAN-V1120.00
14 GERMAN-VI1120.00
15 SPANISH-V1120.00
16 SPANISH-VI1120.00
Related number of course units / 1616--
Level of contribution26--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 WOMEN AND EXERCISE000.00
2 BASIC BUSINESS000.00
3 ESPORTS ECONOMICS000.00
4 SPEAKING TECHNIQUES1120.00
5 CYBER SECURITY1120.00
6 CYBER SECURITY000.00
7 ENVIRONMENTAL EDUCATION1120.00
8 PEER GUIDANCE000.00
9 MATHEMATICAL THINKING000.00
10 RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING000.00
11 EDUCATION WITH COMPUTER GAMES000.00
12 MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION000.00
13 INSTRUCTIONAL DESIGN000.00
14 APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY000.00
15 LANGUAGE AND CULTURE1120.00
16 ENGLISH LITERATURE000.00
17 MODERNISATION AND THE ARTS1120.00
18 DESIGN FOR EVERYBODY1120.00
19 INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY1120.00
20 INTERPERSONAL COMMUNICATION1120.00
21 HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)000.00
22 CONSUMER LAW000.00
23 6 SIGMA1120.00
24 FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT1120.00
25 EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE000.00
26 KARİYER PLANLAMA000.00
27 FİNANCİAL LİTERACY000.00
28 EUROPEAN PALACE GARDENZ000.00
29 TECHNOLOGY ADDICTION000.00
30 MODERN WORLD HISTORY000.00
31 DIGITAL COMMUNICATION1120.00
Related number of course units / 3111--
Level of contribution11--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.