English

40020-TRANSLATION AND INTERPRETING (TURKISH - RUSSIAN)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11766 RUT141 THE USAGE OF VOCABULARY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11765 RUT111 RUSSIAN GRAMMAR-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
11764 RUT131 WRITTEN INTERPRETATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11763 RUT121 ORAL INTERPRETATION-I Compulsory 0 + 4 2.0 5.0
11762 RUT151 TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11767 RUT152 TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11771 RUT142 THE USAGE OF VOCABULARY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11770 RUT112 RUSSIAN GRAMMAR-II Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
11769 RUT132 WRITTEN INTERPRETATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11768 RUT122 ORAL INTERPRETATION-II Compulsory 0 + 4 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
41368 RUT263 FILM TRANSLATIOS AND SUBTITLE APPLICATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11772 RUT271 XVIII. CENTURY RUSSIAN LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11777 RUT253 WRITTEN TRANSLATION OF PRESS AND MEDIA Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11776 RUT251 TRANSLATION OF TEXTS IN SOCIAL SCIENCES Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
11774 RUT211 RUSSIAN GRAMMAR-III Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
54104 RUT233 SPEAKING PRACTICES-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11773 RUT221 CONSECUTIVE INTERPRETING-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54106 RUT266 CONSECUTIVE INTERPRETING-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11783 RUT252 PROFESSIONAL TRANSLATION OF TEXTS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
11781 RUT254 TRANSLATION OF TOURISM Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11780 RUT212 RUSSIAN GRAMMAR-IV Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
11778 RUT272 XIX. CENTURY RUSSIAN LITERATURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54107 RUT268 COMMERCIAL TRANSLATION OF TEXTS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54105 RUT234 SPEAKING PRACTICES-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66087 RUT365 FORMING TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66086 RUT343 LINGUISTICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11784 RUT351 TYPES OF WRITTEN INTERPRETATION-I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
11785 RUT311 LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
11786 RUT321 SIMULTANEOUS TRANSLATION I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11788 RUT352 TYPES OF LITERARY TRANSLATION- II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
11789 RUT312 TRANSLATION BASED LANGUAGE ACQUSTION-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
66092 RUT372 SIMULTANEOUS INTERPRETATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66089 RUT344 LINGUISTICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66090 RUT366 FORMING TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11792 RUT451 INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY AND PRACTICE-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11795 RUT461 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
11794 RUT421 VERBAL INTERPRETATION THROUGH WRITTEN TEXT-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11793 RUT411 COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11803 RUT422 CONSECUTIVE INTERPRETING FROM WRITTEN TEXT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9625 YUM402 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11802 RUT412 VERBAL INTERPRETATION THROUGH WRITTEN TEXT-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11801 RUT452 INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY AND PRACTICE-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11804 RUT462 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.