English

08010 DENTISTRY -
LEVEL: One-tier Bachelor's-Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Long First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II000.00
3 DEONTOLOGY AND ETHICS1120.00
4 BEHAVIORAL SCIENCES1120.00
5 ORAL SIMULATION1120.00
6 BIOSTATISTICS000.00
7 DENTAL MATERIALS1120.00
8 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I2240.00
9 ORAL SIMULATION-II2240.00
10 ORAL SIMULATION-III4480.00
11 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II000.00
12 EMERGENCY MEDICAL CARE-I1120.00
13 PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY1120.00
14 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I000.00
15 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III000.00
16 ENDODONTICS-I2240.00
17 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I000.00
18 ORTHODONTICS-I000.00
19 PEDODONTICS-I3360.00
20 PROSTHETIC DENTISTRY-I000.00
21 RESTORATIVE DENTISTRY-I000.00
22 PERIODONTOLOGY-I55100.00
23 MEDICAL DENTISTRY MODULE000.00
24 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-II000.00
25 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-II000.00
26 ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY III4480.00
27 ENDODONTICS III55100.00
28 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY III55100.00
29 ENDODONTICS-II000.00
30 ORTHODONTICS III3360.00
31 ORTHODONTICS-II3360.00
32 PEDODONTICS III4480.00
33 PEDODONTICS-II000.00
34 PERIODONTOLOGY III4480.00
35 PERIODONTOLOGY-II4480.00
36 PROSTHODONTICS III4480.00
37 PROSTHETIC DENTISTRY-II000.00
38 RESTORATIVE DENTISTRY III4480.00
39 RESTORATIVE DENTISTRY-II000.00
40 MEDICAL DENTISTRY MODULE-I55100.00
41 MEDICAL DENTISTRY MODULE-II55100.00
42 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-I55100.00
43 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-II55100.00
44 KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ000.00
45 DENTAL OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMICS55100.00
46 INTEGRATED CLINIC MODULE55100.00
47 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-IV4480.00
48 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-IV55100.00
49 ORTHODONTICS-IV55100.00
50 PEDODONTICS-IV55100.00
51 GRADUATION PROJECT3360.00
52 EMERGENCY MEDICAL CARE-III000.00
53 ENGLISH-I000.00
54 ENGLISH-II000.00
55 TURKISH LANGUAGE-I000.00
56 TURKISH LANGUAGE-II000.00
Related number of course units / 5633--
Level of contribution116--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS000.00
2 GENETICS IN DENTISTRY3360.00
3 DENTAL PUBLIC HEALTH 000.00
4 ENTREPRENEURSHIP000.00
Related number of course units / 41--
Level of contribution3--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 GENETICS IN DENTISTRY55100.00
2 NUTRITION000.00
3 TOPOGRAPHIC HEAD AND NECK ANATOMY000.00
4 HISTORY OF DENTISTRY1120.00
5 DENTAL PUBLIC HEALTH-I1120.00
6 DENTAL PUBLIC HEALTH-II4480.00
7 GERODONTOLOJİ000.00
Related number of course units / 74--
Level of contribution11--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.