English

08010-DENTISTRY-
LEVEL: One-tier Bachelor's-Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Long First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67507 DHF111 ORAL SIMULATION Compulsory 1 + 4 3.0 16.0
12163 DHF105 DEONTOLOGY AND ETHICS Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67518 DHF165 BIOSTATISTICS Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
67510 DHF181 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I Compulsory 6 + 8 10.0 22.0
67519 DHF175 DENTAL MATERIALS Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):51 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :51

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
79015 DHF106 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
67518 DHF165 BIOSTATISTICS Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
67519 DHF175 DENTAL MATERIALS Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67510 DHF181 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I Compulsory 6 + 8 10.0 22.0
67507 DHF111 ORAL SIMULATION Compulsory 1 + 4 3.0 16.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):51 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :51

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
77056 DHF280 PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
77009 DHF230 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II Compulsory 6 + 12 12.0 23.0
76970 DHF240 EMERGENCY MEDICAL CARE-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
76953 DHF220 ORAL SIMULATION-II Compulsory 2 + 5 4.0 16.0
76964 DHF221 ORAL SIMULATION-III Compulsory 1 + 5 4.0 16.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):58 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76970 DHF240 EMERGENCY MEDICAL CARE-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
76964 DHF221 ORAL SIMULATION-III Compulsory 1 + 5 4.0 16.0
76953 DHF220 ORAL SIMULATION-II Compulsory 2 + 5 4.0 16.0
77009 DHF230 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II Compulsory 6 + 12 12.0 23.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):57 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80828 DHF336 ENDODONTICS-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
80826 DHF390 PERIODONTOLOGY-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
80825 DHF380 RESTORATIVE DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
80827 DHF356 PEDODONTICS-I Compulsory 1 + 3 2.0 4.0
80824 DHF370 PROSTHETIC DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
80823 DHF340 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
80829 DHF346 ORTHODONTICS-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
80822 DHF320 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
80821 DHF330 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III Compulsory 4 + 8 8.0 19.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):56 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80823 DHF340 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
80829 DHF346 ORTHODONTICS-I Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
80828 DHF336 ENDODONTICS-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
80827 DHF356 PEDODONTICS-I Compulsory 1 + 3 2.0 4.0
80822 DHF320 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
80821 DHF330 BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III Compulsory 4 + 8 8.0 19.0
80825 DHF380 RESTORATIVE DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
80824 DHF370 PROSTHETIC DENTISTRY-I Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
80826 DHF390 PERIODONTOLOGY-I Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 0
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):56 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12207 DHF493 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17676 DHF435 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY III Compulsory 6 + 4 8.0 8.0
17677 DHF433 ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17681 DHF463 PERIODONTOLOGY III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17683 DHF483 RESTORATIVE DENTISTRY III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
12206 DHF491 MEDICAL DENTISTRY MODULE-I Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17682 DHF474 PROSTHODONTICS III Compulsory 4 + 4 6.0 8.0
12219 DHF492 MEDICAL DENTISTRY MODULE-II Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
12220 DHF494 CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17678 DHF434 ENDODONTICS III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17679 DHF444 ORTHODONTICS III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
17680 DHF454 PEDODONTICS III Compulsory 2 + 4 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

5. Year Fall ( Ninth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12231 DHF503 DENTAL OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
33154 DHF511 INTEGRATED CLINIC MODULE Compulsory 0 + 0 0.0 24.0
12232 DHF591 EMERGENCY MEDICAL CARE-III Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

5. Year Spring ( Tenth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66548 DHF588 GRADUATION PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
33155 DHF554 PEDODONTICS-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
33158 DHF520 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
33156 DHF544 ORTHODONTICS-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
33157 DHF528 DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-IV Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.