English

01010 ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
3 INFORMATION TECHNOLOGIES2240.00
4 INTRODUCTION TO EDUCATION55100.00
5 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY2240.00
6 EDUCATIONAL SOCIOLOGY1120.00
7 EDUCATIONAL PHILOSOPHY3360.00
8 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS55100.00
9 TEACHING TECHNOLOGIES55100.00
10 RESEARCH METHODS IN EDUCATION1120.00
11 HISTORY OF TURKISH EDUCATION4480.00
12 CLASSROOM MANAGEMENT55100.00
13 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION1120.00
14 MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION4480.00
15 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL ADMINISTRATION55100.00
16 SPECIAL EDUCATION AND INCLUSION3360.00
17 TEACHING PRACTICE-II4480.00
18 GUIDANCE4480.00
19 TEACHING PRACTICE-I55100.00
20 READING SKILLS-II1120.00
21 READING SKILLS-I1120.00
22 LISTENING AND PRONUNCIATION-I1120.00
23 LISTENING AND PRONUNCIATION-II3360.00
24 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I2240.00
25 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II2240.00
26 FOREIGN LANGUAGE -I (SPANISH)2240.00
27 FOREIGN LANGUAGE -II (SPANISH)1120.00
28 WRITING SKILLS-I55100.00
29 STRUCTURE OF ENGLISH3360.00
30 WRITING SKILLS-II1120.00
31 LANGUAGE ACQUISITION3360.00
32 APPROACHES TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING4480.00
33 LINGUISTICS-II2240.00
34 CRITICAL READING AND WRITING4480.00
35 ENGLISH LITERATURE-II4480.00
36 LINGUISTICS-I3360.00
37 ENGLISH TEACHING PROGRAMS55100.00
38 ENGLISH LITERATURE-I3360.00
39 TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II55100.00
40 TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-I000.00
41 TEACHING OF LANGUAGE SKILLS I55100.00
42 TEACHING OF LANGUAGE SKILLS II55100.00
43 TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS I55100.00
44 TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-II3360.00
45 COURSE CONTENT DEVELOPMENT IN ELT55100.00
46 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS4480.00
47 TRANSLATION55100.00
48 TEST PREPARATION AND ASSESSMENT IN ELT55100.00
49 TURKISH LANGUAGE-I000.00
50 TURKISH LANGUAGE-II1120.00
Related number of course units / 5047--
Level of contribution153--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 NEW APPROACHES TO TEACHING ENGLISH55100.00
2 TEACHING ENGLISH VOCABULARY4480.00
3 WORLD ENGLISHES AND CULTURE1120.00
4 21ST CENTURY SKILLS IN LANGUAGE TEACHING2240.00
5 MATERIAL DESIGN IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING4480.00
6 DRAMA IN LANGUAGE EDUCATION3360.00
7 LANGUAGE & SOCIETY2240.00
8 TEACHING INTEGRATED LANGUAGE SKILLS55100.00
9 COURSEBOOK EVALUATION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING4480.00
10 SOCIOLINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING3360.00
11 ASSESMENT OF IN-CLASS LEARNING4480.00
12 PRAGMATICS AND LANGUAGE TEACHING55100.00
Related number of course units / 1212--
Level of contribution42--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING3360.00
2 DRAMA IN EDUCATION2240.00
3 EDUCATIONAL ANTHROPOLOGY3360.00
4 PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND COMMUNITIES (P4C)55100.00
5 ACTION RESEARCH IN EDUCATION55100.00
6 LEARNER AUTONOMY55100.00
7 PRACTICES IN ASSESSMENT FOR LEARNING55100.00
8 TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT 55100.00
9 STORYTELLING IN EDUCATION000.00
10 MICRO TEACHING4480.00
11 RECENT RESEARCH IN EDUCATION4480.00
12 STUDENT CENTERED INSTRUCTION4480.00
13 SYNTAX2240.00
Related number of course units / 1312--
Level of contribution47--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 MEDIA LITERACY2240.00
2 SCIENCE AND RESEARCH ETHICS1120.00
3 ART AND AESTHETICS55100.00
4 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION2240.00
5 CULTURE & LANGUAGE3360.00
6 HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE000.00
7 PROFESSIONAL ENGLISH55100.00
8 CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT55100.00
Related number of course units / 87--
Level of contribution23--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.