English

01010-ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54024 ELT125 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54020 BIL115 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54019 TLL103 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54018 ELT127 FOREIGN LANGUAGE -I (SPANISH) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54017 ATA107 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54016 EDU111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54022 ELT129 WRITING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54023 ELT123 LISTENING AND PRONUNCIATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54015 EDU105 INTRODUCTION TO EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54021 ELT119 READING SKILLS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54027 ATA108 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54028 ELT128 FOREIGN LANGUAGE -II (SPANISH) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54029 TLL106 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54030 ELT110 READING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54031 ELT134 WRITING SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54032 ELT124 LISTENING AND PRONUNCIATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54033 ELT126 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54034 ELT130 STRUCTURE OF ENGLISH Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54025 EDU110 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54026 EDU114 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65882 ELT227 ENGLISH LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65875 EDU209 TEACHING TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65879 ELT221 APPROACHES TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65876 EDU205 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65886 ELT223 CRITICAL READING AND WRITING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65885 ELT225 LINGUISTICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65985 ELT224 ENGLISH LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65984 ELT222 LINGUISTICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65983 ELT214 LANGUAGE ACQUISITION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65987 EDU214 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65986 ELT226 ENGLISH TEACHING PROGRAMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65982 EDU210 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76285 EDU305 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76286 ELT323 TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
76288 ELT317 TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76287 ELT321 TEACHING OF LANGUAGE SKILLS I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
38253 EDU301 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76575 ELT322 TEACHING OF LANGUAGE SKILLS II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
76573 ELT312 TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
76572 EDU312 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL ADMINISTRATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76568 EDU308 MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76576 ELT324 TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
38182 EDU403 GUIDANCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
4823 ELT403 SPANISH III Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
38184 EDU405 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory 1 + 4 3.0 6.0
38180 ELT411 FOREIGN LANG. TEACHING SUPPLEMENTARY MAT. STUDY AND DEV. Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
38183 EDU413 SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33182 EDU406 TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
33183 ELT414 TESTING AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
33181 EDU402 TEACHING PRACTICE Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
33180 EDU408 COMPARATIVE EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.