English

40030-INTERPRETATION-TRANSLATION (ARABIC)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81864 ART109 INTRODUCTION TO TRANSLATION - I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
53793 ART113 READING SKILLS-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
53794 ART115 WRITING SKILLS-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
53795 ART117 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
81863 ART119 ARABIC GRAMMAR-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81866 ART108 INTRODUCTION TO TRANSLATION - II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54109 ART114 READING SKILLS-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54110 ART116 WRITING SKILLS-II Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
54111 ART118 VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
81865 ART120 ARABIC GRAMMAR-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54112 ART211 ARABIC GRAMMAR-III Compulsory 5 + 1 6.0 6.0
54113 ART215 WRITING SKILLS-III Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81867 ART231 ARABIC LITERATURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81868 ART233 PRESS AND MEDIA TRANSLATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
81869 ART237 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54117 ART212 ARABIC GRAMMAR-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54118 ART216 WRITING SKILLS-IV Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54120 ART222 ARABIC LITERATURE -II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
81872 ART234 TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81873 ART236 ARABIC CLASSICAL TEXTS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76771 ART311 ARABIC MODERN TEXTS-I Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
76772 ART313 ARABIC ESSAY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76773 ART315 ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76774 ART317 SIMULTANEOUS TRANSLATION-I Compulsory 3 + 1 4.0 6.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76917 ART312 ARABIC MODERN TEXTS-II Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
76918 ART314 ARABIC ESSAY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76919 ART316 ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76920 ART318 SIMULTANEOUS TRANSLATION-II Compulsory 3 + 1 4.0 6.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 7
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :7 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76927 ART411 MIXED TEXTS TRANSLATION-I Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
76928 ART413 CONSECUTIVE INTERPRETING-I Compulsory 3 + 1 4.0 4.0
76929 ART415 TRANSLATION PROJECT-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76933 ART410 MODERN ARABIC STORY AND NOVEL Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
76930 ART412 MIXED TEXTS TRANSLATION-II Compulsory 3 + 1 4.0 5.0
76931 ART414 CONSECUTIVE INTERPRETING-II Compulsory 3 + 1 4.0 4.0
76932 ART416 TRANSLATION PROJECT-II Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.