English

80010-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
35154 MAT169 MATHEMATICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35153 HUK179 FUNDAMENTALS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
35155 ISL169 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35156 UYB101 MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
35157 UYB103 PROGRAMMING-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
35158 EKO169 GENERAL ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35161 ISL168 MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35162 UYB102 ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
35163 MFY168 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35874 UYB104 PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
35160 MAT168 MATHEMATICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66142 UYB106 INFORMATİON SYSTEMS AND TECHNOLOGİES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66143 UYB207 OPERATİNG SYSTEMS AND COMPUTER HARDWARE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67429 MFY271 BUSINESS FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
47191 UYB203 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
47190 UYB201 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
67340 ISL213 STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
47198 ISL268 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66144 UYB210 WEB PROGRAMMİNG AND DESİGN Compulsory 2 + 1 3.0 6.0
66145 UYB212 DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİCENSE Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
47197 ISL266 MARKETING MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
47193 UYB202 VISUAL PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
47196 UYB208 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
47199 UYB301 COMPUTER NETWORK SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
47200 UYB303 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & AUTOMATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66146 UYB304 DECİSİON SUPPORT SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
47209 ISL368 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
66147 UYB407 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
66148 UYB405 INFORMATİON SYSTEMS SECURİTY AND ETHİCS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
47297 UYB402 APPLIED WORKSHOP Compulsory 2 + 1 3.0 6.0
47239 UYB404 GRADUATION PROJECT Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.