English

09080-NUTRITION AND DIETETICS-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88539 BES1001 ANATOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88540 BES1003 PRINCIPLES OF NUTRITION-I Compulsory 3 + 3 4.0 5.0
88541 BES1005 DEMOGRAPGHICAL STRUCTURE AND HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88542 BES1007 BASIC CHEMISTRY I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88603 BES1009 MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88731 BIL123 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88543 BES1002 PHYSIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88544 BES1004 PRINCIPLES OF NUTRITION-II Compulsory 3 + 3 4.0 5.0
88567 BES1006 BASIC PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88545 BES1008 BASIC CHEMISTRY II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88546 BES1010 PROFESSIONAL ORIENTATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17580 BES201 METHODS IN ASSESSMENT OF COMM. NUTR. STATUS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
17582 BES203 DEMOGRAPGHICAL STRUCTURE AND HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
17578 BES211 FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
17579 BES213 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42790 BES223 BASIC MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17589 BES202 COMMUNITY NUTRITION AND EPIDEMIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
17590 BES204 FOOD MICROBIOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
17658 BES206 BASIC PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17587 BES212 FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
17588 BES214 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17595 BES301 MOTHER AND CHILD NUTRITION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
17596 BES303 NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
17597 BES305 COMMUNITY AND HEALTH Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
17598 BES307 FOOD SERVICE SYSTEMS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17599 BES311 BIOSTATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17604 BES302 NUTRITION IN CHILD DISEASES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
17605 BES304 NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
17607 BES308 FOOD SERVICE SYSTEMS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
42791 BES314 FOOD CONTROL AND REGULATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42793 BES316 PRACTICE IN COMMUNITY HEALTH NUTRITION Compulsory 0 + 10 5.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17612 BES401 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
17614 BES405 SEMINAR-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
17615 BES407 MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
42795 BES409 PRACTICE IN CHILDREN`S HOSPITAL Compulsory 0 + 14 7.0 8.0
66555 BES413 PRACTICE IN EXTERNAL INSTITUTION Compulsory 0 + 14 7.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17619 BES402 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 0 + 4 2.0 6.0
17621 BES406 SEMINAR-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
42797 BES408 PRACTICE IN INSTITUTIONAL FOOD SERVICES Compulsory 0 + 14 7.0 8.0
66554 BES414 PRACTICE IN CLINICAL NUTRITION- ADULT Compulsory 0 + 14 7.0 7.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.