English

06010-ECONOMICS and FINANCE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8996 EKO101 INTRODUCTION TO ECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10184 HUK163 FUNDAMENTALS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8997 ISL131 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9750 MAT131 MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8747 MFY191 FINANCIAL ACCOUNTING-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8998 EKO102 INTRODUCTION TO ECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9000 HUK285 LAW OF OBLIGATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9751 ISL109 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9752 MAT132 MATHEMATICS FOR BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8999 MFY192 FINANCIAL ACCOUNTING-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9001 EKO241 MICROECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12887 EKO325 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9002 HUK288 COMMERCIAL LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9004 ISL251 OPERATIONS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9003 ISL261 BUSINESS FINANCE-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9005 EKO232 MACROECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9006 EKO234 HISTORY OF ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9008 EKO242 FINANCIAL ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
12888 EKO326 STATISTICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9007 ISL262 BUSINESS FINANCE-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9010 EKO301 ECONOMETRICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
9009 EKO331 PUBLIC ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9038 EKO302 ECONOMETRICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
9066 ISL362 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9040 EKO421 MONEY AND BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9039 EKO431 INTERNATIONAL ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9043 EKO404 APPLIED WORKSHOP FOR ECONOMICS AND FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9041 EKO432 ECONOMIC GROWTH AND INTEGRATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9042 EKO442 FOREX AND DERIVATIVE MARKETS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.