English

05090-SOFTWARE ENGINEERING (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15983 CHE107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
15981 SEN119 COMPUTER PROGRAMMING-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66863 SEN121 COMPUTER PROGRAMMING I LAB Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
86904 BLE101 BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10770 SEN114 COMPUTER PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
66864 SEN116 COMPUTER PROGRAMMING II LAB Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15987 MAT227 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16042 SEN225 DATA STRUCTURES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10775 SEN241 PRINCIPLES OF SOFTWARE ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66865 SEN243 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING LAB Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
10777 SEN261 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15984 SEN263 DATABASE SYSTEMS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15985 SEN265 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10628 MAT209 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
15618 MAT228 NUMERICAL ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10780 SEN232 DATABASE SYSTEMS-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10782 SEN242 SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
15619 SEN264 INTERNET PROGRAMMING-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15617 SEN266 ANALYSIS OF ALGORITHMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15990 MAT317 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
38186 SEN311 THEORY OF COMPUTATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10783 SEN361 COMPUTER ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15988 SEN365 SOFTWARE CONSTRUCTION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15989 SEN367 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
38188 SEN312 OPERATIONS RESEARCH Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10787 SEN342 SOFTWARE QUALITY AND STANDARDS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10788 SEN344 SOFTWARE ARCHITECTURE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10786 SEN362 OPERATING SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17503 SEN413 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 0 + 6 3.0 4.0
17504 SEN417 MOBILE APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
10790 SEN431 DATA MINING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10792 SEN441 SOFTWARE TESTING AND VALIDATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17505 SEN414 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 0 + 6 3.0 4.0
38189 SEN418 BUSINESS APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10794 SEN442 SOFTWARE METRICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 13
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):17 Total ECTS Credit (Elective) :13 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.