English

05090 SOFTWARE ENGINEERING (in English) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 1231
1 Adequate knowledge in mathematics, physical sciences and the engineering subjects of individual branches; the ability to implement theoretical and practical knowledge in the respective areas to modeling and solving engineering problems.53231365.00
2 Ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; ability to select and implement the appropriate analysis and modeling methods in this respect.43231260.00
3 Ability to design and conduct experiments for analyzing engineering problems or research subjects specific to the discipline, to collect data, to analyze and interpret the results.555520100.00
4 Ability to use, choose and develop modern techniques and means required for engineering applications; ability to use information technologies effectively.555520100.00
5 An ability to design and conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex engineering problems or discipline-specific research topics.555520100.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 1231
1 Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to reach information, follow the latest developments in science and technology; ability to ensure self-renewal perpetually.34441575.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 1231
1 Acting in line with ethical principles, sense of professional and ethical responsibility; knowledge on the standards of engineering applications.55341785.00
2 Ability to work effectively in interdisciplinary and multi-disciplinary teams and individual works.555520100.00
Learning to Learn 1231 T %
1 Information about the effects of engineering applications on health, environment and safety in terms of universal and social aspects and information about the problems of the era; awareness about the legal results of engineering solutions.555520100.00
Communication & Social 1231 T %
1 Ability to communicate efficiently both in oral and written ways in Turkish; knowledge of at least one foreign language; ability to effectively prepare reports and understand written reports, prepare design and production reports, effective presentation, giving and receiving clear and understandable instructions.55431785.00
Occupational and/or Vocational 1231 T %
1 Knowledge of business practices such as project management, risk management and change management; awareness of entrepreneurship, innovation; information about sustainable development.53331470.00
Related number of programme learning outcomes/ 1111111111--
Level of contribution52484345--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.