English

01080-SPECIAL EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88738 BIL130 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53997 EGF107 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54089 OZE121 COGNITIVE IMPAIRMENT AND AUTISM SPECTRUM DISORDER Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54088 OZE123 SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
89025 TUR103 TÜRK DİLİ-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54060 EGF109 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54091 OZE120 AUDITORY AND VISUAL DISABILITY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54090 OZE122 LEARNING DISABILITY AND SPECIAL ABILITY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54092 OZE124 CHILD DEVELOPMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
89243 TUR104 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65796 EGF209 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65905 EGF211 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
18170 OZE217 APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
65911 OZE233 SPECIAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD​ Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
65914 OZE235 TURKISH SIGNAL LANGUAGE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65913 OZE239 INTEGRATION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65912 OZE241 EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54084 EGF112 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65797 EGF223 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
18174 OZE210 SUPPORTING LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
66005 OZE230 PREPARATION OF INDIVIDUALIZED EDUCATION AND TRANSITION PLANS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66001 OZE234 TECHNOLOGY SUPPORTED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66003 OZE236 BRAILLE READING AND WRITING​ Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66004 OZE238 OBSERVATION IN SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76295 EGF319 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76296 EGF321 MEASUREMENT AND EVALUATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
18183 OZE311 READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
76384 OZE331 TEACHING SCIENCE AND SOCIAL STUDY IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
76385 OZE333 MATHEMATICS INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
76396 OZE337 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76392 OZE339 TEACHING ART SKILLS IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9933 EGF202 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76314 EGF317 ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76622 OZE326 TURKISH INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
76623 OZE328 GAMES AND MUSIC IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76625 OZE330 SCHOOL AND INSTITUTION EXPERIENCE IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 1 + 4 3.0 5.0
76624 OZE332 FAMILY EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
76621 OZE334 SPECIAL TEACHING SOCIAL SKILLS IN EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81426 EGF415 TEACHING PRACTICE-I Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
81505 OZE431 MATERIAL DESIGN IN SPECIAL EDUCATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65971 EGF210 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
81432 EGF407 GUIDANCE IN SCHOOLS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81433 EGF416 TEACHING PRACTICE-II Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
81511 OZE430 SPECIAL EDUCATION POLICY AND LAWS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.