English

02070-HISTORY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65936 TAR111 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN HISTORY SCIENCE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65938 TAR113 ATATURK'S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF TURKİSH REVOLUTİON-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8655 TAR107 PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8654 TAR105 OTTOMAN TURKISH I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8653 TAR103 BIBLIOGRAPHY OF GENERAL HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8652 TAR101 INTRODUCTION TO ANCIENT HISTORY AND METHODS OF ARCHAEOLOGICAL WORKS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8658 TAR106 OTTOMAN TURKISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8656 TAR102 ANCIENT ANATOLIA AND THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF NEAR-EAST Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16884 TAR110 ANCIENT NEAR-EAST AND ITS CULTURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8659 TAR108 PRE-ISLAMIC TURKISH CULTURAL HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
65957 TAR114 ATATURK'S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF TURKİSH REVOLUTİON-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65937 TAR112 HISTORY PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65939 TAR221 EAST EUROPEAN TURKISH HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42882 TAR219 HISTORY AND CULTURE OF ANCIENT ANATOLIA Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8660 TAR201 OTTOMAN TEXT WORKS-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8666 TAR213 ISLAMIC HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8663 TAR207 EARLY TURKISH MUSLIM STATES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8662 TAR205 HISTORY OF TURKISH-MUGHAL Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8661 TAR203 SELJUK EMPIRE HISTORY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
42875 TAR217 ANCIENT GREEK AND ROMAN HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65942 TAR224 NEAR EAST TURKISH HISTORY (15-19TH CENTURY) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
65946 TAR226 MEDIUM AND EARLY MODERN EUROPEAN HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
42876 TAR218 BYZANTINE HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8671 TAR214 ISLAMIC CIVILIZATION HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8669 TAR204 ANATOLIAN SELJUK STATE HISTORY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8675 TAR216 TURKISH CULTURAL HISTORY (11-15TH CENTURY) Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8668 TAR202 OTTOMAN TEXT WORKS II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
65951 TAR220 HISTORY OF TURKISTAN KHANDS (15 - 19TH CENTURY) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
65940 TAR315 HISTORICAL GEOGRAPHY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8676 TAR301 OTTOMAN HISTORY (1300-1600) Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8677 TAR303 OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILISATIONS -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8679 TAR307 OTTOMAN PALEOGRAPHY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8685 TAR306 HISTORY OF MODERN EUROPE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8684 TAR304 OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILISATIONS -II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8683 TAR302 THE OTTOMAN HISTORY (1600-1914) Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8687 TAR310 OTTOMAN PALEOGRAPHY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
65953 TAR392 OTTOMAN REFORM MOVEMENTS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8690 TAR401 CONTEMPORARY TURKISH WORLD Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8692 TAR405 SEMINAR-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8693 TAR407 HISTORY OF NATIONAL STRUGGLE (1919-1923) Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
8691 TAR403 HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY (1876-1946) Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8696 TAR402 HISTORY OF TURKISH REPUBLIC (1923-2000) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8697 TAR404 CONTEMPORARY WORLD HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
34983 TAR408 SEMINAR-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8698 TAR406 HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY-II (FROM 1946 TO PRESENT) Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 19
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):11 Total ECTS Credit (Elective) :19 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.