English

09010-AUDIOLOGY-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54283 ODY121 PHYSIOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM PHYSIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54286 ODY123 HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54377 ODY133 SIGN LANGUAGE -I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54280 ODY119 ANATOMY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM ANATOMY Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54288 ODY125 ACOUSTIC BIOPHYSICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54376 ODY127 INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54294 ODY130 MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54297 ODY136 SYSTEMIC DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
66568 ODY122 PROFESSİONAL OBSERVATİON İN AUDİOLOGY Compulsory 0 + 4 2.0 3.0
54384 ODY134 INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
66569 ODY124 SIGN LANGUAGE - III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54295 ODY132 MEDICAL BIOCHEMISTRY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66570 ODY235 OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES - I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66571 ODY237 CLINICAL PRACTICE – LABORATORY I Compulsory 0 + 4 2.0 2.0
54311 ODY229 LANGUAGE AND SPEECH DEVELOPMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54307 ODY239 HEARING AIDS -I Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54306 ODY227 FUNDAMENTAL AUDIOLOGICAL PRINCIPLES  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54304 ODY223 INTRODUCTION TO ELECTROPHYSIOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
54310 ODY241 AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS -I Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66573 ODY248 CLINICAL PRACTICE – LABORATORY II Compulsory 0 + 4 2.0 2.0
66572 ODY242 OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES - II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54387 ODY232 ELECTROPHYSICAL EVALUATION AND REPORTING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
54386 ODY246 HEARING AIDS -II Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54317 ODY234 INSTRUMENTATION AND CALIBRATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54316 ODY230 AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS –II AND REPORTING  Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54320 ODY321 VESTIBULAR SYSTEM DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54321 ODY325 AUDITORY IMPLANTS -I  Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54322 ODY339 OTOSCOPY AND EAR MOLD Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
54323 ODY341 NEUROLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54381 ODY327 AUDITORY REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
66575 ODY349 PROFESSİONAL PRACTİCE FİELD I Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
66871 ODY347 CLİNİCAL PRACTİCE-SUMMER PRACTİCE I Compulsory 0 + 6 3.0 3.0
66576 ODY337 PEDIATRIC AUDIOLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54330 ODY334 CENTRAL AUDITORY PROCESSING Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54329 ODY332 AUDITORY IMPLANTS -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54328 ODY330 VESTIBULAR SYSTEM EVALUATION AND REPORTING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
66577 ODY354 PROFESSİONAL PRACTİCE FİELD II Compulsory 0 + 8 4.0 4.0
66579 ODY348 VESTIBULAR SYSTEM REHABILITATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
66580 ODY352 INDUSTRIAL AUDIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66585 ODY451 CLİNİCAL PRACTİCE LABORATORY III Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
66581 ODY437 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66582 ODY445 APPLIED BIOSTATISTICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66583 ODY447 MEZUNİYET PROJESİ I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66872 ODY453 OCCUPATIONAL PRACTICE FIELD III Compulsory 0 + 16 8.0 8.0
66584 ODY449 CLİNİCAL PRACTİCE-SUMMER II Compulsory 0 + 6 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
66589 ODY414 APPLIED BIOSTATISTICS II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
66587 ODY422 CLİNİCAL PRACTİCE LABORATORY IV Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
66873 ODY424 PROFESSİONAL PRACTİCE FİELD IV Compulsory 0 + 24 12.0 12.0
54339 ODY452 GRADUATION PROJECT -II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 6
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):24 Total ECTS Credit (Elective) :6 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.